U wilt uw gebouw energiezuinig maken, maar hebt uw ambitieniveau nog niet bepaald. Cenergie ontwikkelt verschillende scenario's en berekent daarvan nauwgezet de kosten en de baten zodat u uw ambitieniveau op grond van feiten en cijfers kan bepalen.

 

  Referenties