De transitie naar een klimaatneutrale samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om een betere leefwereld tot stand te brengen voor iedereen.

Vandaag zijn er reeds technologieën en technieken beschikbaar om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren. Om de 2050-doelstelling versneld te helpen realiseren en te komen tot een toekomstgericht, duurzaam gebouwenpark begeleidt Cenergie bouwteams, overheden en organisaties met studiewerk en advies. We zorgen ervoor dat de beschikbare en opkomende innovaties met kennis van zaken en op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd.

 

  Referenties