GRO vormt tijdens het ontwerpproces een handleiding om het ambitieniveau voor een duurzaam project vast te leggen. Al de informatie die een impact heeft op de duurzaamheid van een project wordt verzameld en gereduceerd tot een beheersbare tool.

Zo kan er gericht ingegrepen worden op criteria die van toepassing zijn op aspecten van het gebouw zoals binnenklimaat, energiegebruik, duurzaam watergebruik, sociale impact, impact op de omgeving, enz.

Zo kan bijvoorbeeld vanuit een vooropgesteld energieverbruik het opvolgen van een vastgelegd ambitieniveau gebeuren aan de hand van staving van documenten. Dit kunnen technische fiches zijn, berekeningsnota’s en andere. Hiermee is het doorheen heel het project steeds mogelijk om een goed geïnformeerde en gestaafde keuze te maken en deze op een duidelijke manier te communiceren.

 

  Referenties