Ontwerpbeslissingen kunnen niet altijd genomen worden op basis van concrete ervaringen. Meer complexe zaken, zoals comfort en energieverbruik, moeten gesimuleerd worden. Cenergie maakt die simulaties vanaf de conceptfase zodat de nodige maatregelen al meteen kunnen genomen worden.

 

  Referenties