Duurzaam omgaan met water wordt steeds belangrijker. Het beperkt niet alleen het risico op wateroverlast. Het is ook nodig om ons op elk moment te verzekeren van voldoende drinkwater. Cenergie bekijkt de mogelijkheden om het gebruik en het lozen van water in uw project te verminderen.

 

  Referenties