Het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat we rekening houden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden. Het voorzien van mogelijkheden om de materialen op een kwaliteistvolle manier te recupereren is de tweede stap. Het gebouw wordt op deze manier een grondstoffenbank waarmee nieuwe gebouwen gebouwd kunnen worden na de levensduur van het huidige gebouw. Een ander belangrijk principe is dat menselijke middelen beter ingezet moeten worden door onder andere scholing en intensievere samenwerkingsverbanden. Dit intensieve proces begeleiden we graag met onze opgedane kennis in eerdere projecten.

 

  Referenties