Het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat we rekening houden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden. Het voorzien van mogelijkheden om de materialen op een kwaliteistvolle manier te recupereren is de tweede stap. Het gebouw wordt op deze manier een grondstoffenbank waarmee nieuwe gebouwen gebouwd kunnen worden na de levensduur van het huidige gebouw. Een ander belangrijk principe van circulair bouwen is dat menselijke middelen beter ingezet moeten worden door onder andere scholing en intensievere samenwerkingsverbanden. Dit intensieve proces begeleiden we graag met onze opgedane kennis in eerdere projecten.

C-CalC, evaluatietool voor de circulariteit van gebouwen

 

Met onze tool C-Calc, waarmee de circulariteit van een gebouw gemeten en vergeleken kan worden, maken we een assessment van de gebruikte (en afgevoerde) materialen, de aanpasbaarheid en het proces om tot een circulair gebouw te komen. Met die ontwerpmethodiek implementeert Cenergie efficiënt de meerderheid van de principes van de circulaire economie in ieder bouwproject.

 

  Referenties