Overisoleren bestaat natuurlijk niet. Ondoordacht isoleren wel. Met behulp van een gespecialiseerde software zorgt Cenergie voor een duidelijk inzicht in, bijvoorbeeld, het vochtgedrag in wanden, het condensatierisico ter hoogte van bouwknopen, en dergelijke meer.

 

  Referenties