1ste lijns advies

Cenergie stelt zijn kennis ook ter beschikking voor bouwprofessionals die via telefoon, mail of chat vragen kunnen stellen. Als u ons toegang geeft tot die kanalen, antwoordt Cenergie in uw naam.

Lees meer


Bouwfysische simulaties

Overisoleren bestaat natuurlijk niet. Ondoordacht isoleren wel. Met behulp van een gespecialiseerde software zorgt Cenergie voor een duidelijk inzicht in, bijvoorbeeld, het vochtgedrag in wanden, het condensatierisico ter hoogte van bouwknopen, en dergelijke meer.

Lees meer


Circulair bouwen

We zijn er van overtuigd dat we als maatschappij moeten stoppen met materialen te ontginnen, gebruiken en storten of recycleren met waardeverlies. Het ontwerp van een nieuw gebouw of een grondige renovatie moet zodanig zijn dat er nu reeds rekening wordt gehouden met mogelijkheden om materialen op het einde van de levensduur van het gebouw zodanig te recupereren dat ze kwaliteitsvol hergebruikt kunnen worden. Bij renovaties moet de nodige aandacht gaan naar nog bruikbare materialen door het opmaken van een pré-sloopinventaris.

Lees meer


Daglichtsimulaties

Niets zo aangenaam als daglicht in uw gebouw. Door ingrepen die het energieverbruik moeten beperken, vermindert vaak de aanwezige hoeveelheid daglicht. Cenergie simuleert verschillende opties om een laag energieverbruik, een hoog comfort én een maximale daglichtinval te combineren.

Lees meer


Duurzaam materiaalbeheer

Er zijn verschillende tools beschikbaar om te checken hoeveel energie u eventueel gaat verbruiken in uw nieuw gebouw. Maar weet u ook hoeveel energie er nodig is om uw gebouw te bouwen? En wist u dat ook materialen een invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit? Cenergie bekijkt het met u.

Lees meer


Duurzaam waterbeheer

Duurzaam omgaan met water wordt steeds belangrijker. Het beperkt niet alleen het risico op wateroverlast. Het is ook nodig om ons op elk moment te verzekeren van voldoende drinkwater. Cenergie bekijkt de mogelijkheden om het gebruik en het lozen van water in uw project te verminderen.

Lees meer


Duurzaamheid meten

U wilt de duurzaamheid van uw project meten en beheren gedurende het hele traject? Cenergie beschikt over de nodige tools (BREEAM, Duurzaamheidsmeter,...) en de expertise om u te begeleiden van concept tot commissioning.

Lees meer


Duurzame energie

Wenst u zelf elektriciteit te produceren? Wilt u warmte uit de bodem halen? Voor welke duurzame energie u ook kiest, Cenergie zorgt ervoor dat ze passend en efficiënt in uw project wordt geïntegreerd.

Lees meer

Dynamische gebouwsimulaties

Ontwerpbeslissingen kunnen niet altijd genomen worden op basis van concrete ervaringen. Meer complexe zaken, zoals comfort en energieverbruik, moeten gesimuleerd worden. Cenergie maakt die simulaties vanaf de conceptfase zodat de nodige maatregelen al meteen kunnen genomen worden.

Lees meer


Energieconceptstudie

In samenspraak met u bepalen we het beste energieconcept voor uw gebouw of site op basis van de isolatiegraad, de energiedrager, de productie en de distributie, in die volgorde.

Lees meer


EPB

Cenergie begeleidt u doorheen het hele traject, van concept en opstart tot oplevering en certificaat. Zo weet u zeker dat de juiste technieken op de correcte manier worden toegepast.

Lees meer


Haalbaarheidsstudie

Uw ketel is waarschijnlijk aan vervanging toe en de luchtgroep is ook niet meer zo nieuw. Maar hoe bepaalt u welke investeringen technisch en financieel haalbaar zijn? Cenergie berekent het voor u op basis van de actuele situatie.

Lees meer


Kosten-batenanalyse

U wilt uw gebouw energiezuinig maken, maar hebt uw ambitieniveau nog niet bepaald. Cenergie ontwikkelt verschillende scenario's en berekent daarvan nauwgezet de kosten en de baten zodat u uw ambitieniveau op grond van feiten en cijfers kan bepalen.

Lees meer


Opleidingen

Cenergie deelt de kennis die het doorheen de jaren heeft verzameld via druk bijgewoonde studiedagen en opleidingen. EPB, WUFI, een specifiek referentieproject … Onze medewerkers kunnen kunnen er uren over praten.

Lees meer


PHPP

Cenergie stond mee aan de wieg van passief bouwen in België. Deze expertise wordt ook volop ingezet voor uw bouwproject. Van een onderbouwd advies en de bepaling van isolatiediktes, uitvoeringswijzen en te gebruiken technieken tot en met het certificaat (indien gewenst).

Lees meer