Energiemonitoring

Een passende opvolging van uw energie- en waterverbruik maakt het mogelijk snel in te spelen op eventuele fouten of verliezen. De ervaring leert dat zo’n systematische opvolging 5 tot 10% besparing kan opleveren. Cenergie biedt u de aangepaste software om uw verbruik te monitoren, afwijkingen te rapporteren en voorspellingen uit te voeren. Desgewenst kan u de opvolging ook aan Cenergie toevertrouwen die dan op gepaste tijdstippen rapport uitbrengt.

Lees meer

Meetcampagnes

Algemene verbruikscijfers maken u niet veel wijzer over de werking van één installatie of een groep van installaties. Daarom voert Cenergie energiemetingen uit om de goede werking van bepaalde componenten te verzekeren.

Lees meer

Energiezorg

Kunt u niet zelf instaan voor de follow-up van uw energiebeleid? Cenergie biedt zich aan om –in samenspraak met u- een passend beleid te ontwikkelen en dit proactief op te volgen.

Lees meer