of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Thermische simulaties
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief en circulair campusgebouw

Oppervlakte: 4.150 m2

Bouwbudget: 10.198.587 €

Adres: VUB campus Jette
Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Ontwerpteam:
Bouwheer : Vrije Universiteit Brussel
Architect : Cuypers & Q
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: bouwwerken 2019 - 2022

Duurzame geïntegreerde kindercampus op VUB campus Jette

Het nieuwbouwproject “Theodoor" op de VUB campus van het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Jette zal onderdak bieden aan een kinderdagverblijf, consultatieruimten voor het Huis van het Kind, kantoren en consultatieruimten voor CAW Brussel, de kleuter- en lagere school ‘Theodoortje’ en scoutslokalen.

De verschillende projectpartners willen in één kwaliteitsvol, duurzaam en functioneel gebouw een integraal beleid voeren op het vlak van onderwijs, welzijn en jeugdbeleid. De Vrije Universiteit Brussel treedt op als opdrachtgever en projectcoördinator.

Het winnende wedstrijdontwerp werd ingediend door Cuypers & Q architecten in samenwerking met Cenergie en Util.

Door de opdrachtgever wordt gestreefd naar de realisatie van een ‘voorbeeldgebouw’ met hoge ambities op Belgisch en internationaal niveau, op het vlak van duurzaam bouwen.

Opdat alle aspecten van duurzaamheid (zoals o.a. mobiliteit, materiaalgebruik, waterbeheer, …) worden meegenomen in het concept, volgt het ontwerpteam een ontwerpmethodiek gebaseerd op duurzaamheidsmeters zoals BREEAM, LEED en de duurzaamheidsmeter. De duurzaamheid van een gebouw gaat immers veel verder dan enkel het energetische aspect.

De gebruikte bouwmaterialen zullen streekeigen, recupereerbaar of gerecycleerd zijn en voorzien van ecolabels en binnen NIBE klasse 4 of hoger liggen. Voor het afvalbeheer op de bouwplaats worden strikte regels opgenomen in het lastenboek.

Het energieconcept wordt bepaald door het maximaal reduceren van de vraag en het gebruik van duurzame bronnen om aan de resterende energievraag te voldoen. Cenergie vergeleek daartoe verschillende modellen om binnen de randvoorwaarden en het beschikbare bouwbudget tot het best mogelijke ontwerp te komen.

Doordat de bodem van de site geschikt is voor het plaatsen van een BEO-veld met warmtepomp zal Betonkernactivering zorgen voor de verwarming en koeling van het gebouw, met een optimaal thermisch winter- en zomercomfort en een minimaal verbruik.

Ook de energievraag voor ventilatie en verlichting wordt zoveel mogelijk beperkt. Het vraaggestuurd regelen van het ventilatiedebiet op basis van CO2 meting zorgt voor een hoog comfortniveau en een laag energieverbruik. Door maximaal gebruik te maken van daglichttoetreding in combinatie met zonwering en geautomatiseerd dimmen,  wordt ook op het vlak van verlichting de energievraag sterk gereduceerd.

Door toepassing van isolatiediktes die beter zijn dan opgelegde norm, is de realisatie van een volledig passief gebouw mogelijk. Een energieneutraal niveau behalen kan mits  de resterende energievraag gedekt wordt  d.m.v. PV-panelen.

De jury van de projectoproep 'Be Exemplary', georganiseerd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, bekroonde Kindercampus Theodoortje met de titel van 'Duurzaam Voorbeeldgebouw'.