Cenergie ontwikkelde C-CalC, een evaluatietool om op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie de circulariteit van een gebouw te meten en te vergelijken met andere gebouwen. We focussen hierbij op het materiaalgebruik, de mate van aanpasbaarheid en het proces.

C-CalC

Materiaalgebruik

Voor het materiaalgebruik worden de in- en uitgaande stromen geïnventariseerd. Omdat we dubbel werk willen vermijden, is het mogelijk een bestaande pré-sloopinventaris in te lezen of na ingave een inventaris te exporteren uit C-CalC. De gedocumenteerde inkomende stroom (mogelijk te importeren uit BIM-model) vormt dan weer de database van de materialendatabank.

Aanpasbaarheid

Voor het domein aanpasbaarheid gaan we na of er wel voldoende aandacht besteed werd aan de mogelijkheid de functie in het gebouw te wijzigen zonder aanzienlijke impact. Een belangrijk onderdeel van dit domein is de mogelijkheid om materialen in een latere fase terug weg te nemen zonder kwaliteitsverlies. Dit zowel voor constructieve materialen, de inkleding als voor de technieken.

 

Informatiedoorstroming

Het laatste domein dat we bekijken in C-CalC is het proces om te komen tot een circulair gebouw. Bij circulaire projecten is de doorstroming van informatie tussen de verschillende partijen nog belangrijker dan bij een klassiek project.

Hier gaan we na hoe deze informatiestromen tijdens de bouw- en ontwerpfase, maar ook na oplevering gestructureerd zijn. Zodat het denkwerk van ontwerpfase over bijvoorbeeld toekomstige aanpasbaarheid, demonteerbaarheid, hergebruik van materialen, na oplevering van het gebouw, niet verloren zou gaan.

De scores van deze drie domeinen worden in C-CalC gewogen en opgeteld om te komen tot een globale circulariteitsscore van H tot A.

 

  Referenties