Nieuwsbrief februari 2018 - Thema Energiebeheer

Cenergie biedt een full service dienstverlening om gebouwen energiezuinig en duurzaam te bouwen, te onderhouden en te renoveren. Gedurende ons jubileumjaar geven we u meer inzicht in onze dienstverlening. We starten met energiebeheer.

Vandaag werd in Evere officieel de eerste steen gelegd voor de nieuwe basisschool (kleuter en lager onderwijs) aan de Zaventemstraat / Cicéronlaan. Het gaat om een ambitieus project dat de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzame ontwikkeling moet integreren.

Bij Cenergie nemen we klantentevredenheid heel serieus. We willen elke klant die een tevredenheidsenquête heeft ingevuld dan ook nog eens extra bedanken voor de waardevolle feedback. We zijn trots op de mooie score die we behaalden op klantentevredenheid in 2017.

De projectoproep ‘Be.Exemplary’ wil Brusselse vastgoedprojecten die een voorbeeldfunctie vervullen en vernieuwend zijn belonen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest selecteerde voor editie 2017, kindercampus Theodoortje als één van de laureaten.

Het aantal Cenergie medewerkers dat zich met de fiets naar het werk verplaatst is hoog. 1 op 2 medewerkers verkiest de fiets voor woon-werkverkeer. Cenergie stimuleert actief het fietsgebruik via een vloot van kwalitatieve vouwfietsen bestaande uit een reeks “poolfietsen” voor gedeeld gebruik en tevens bedrijfsfietsen.

Voor 6 van haar sites, waaronder het hoofdkantoor, heeft de MIVB (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel) aan Cenergie de uitvoering toevertrouwd van de energieaudits, verplicht voor “grote ondernemingen“ en in het kader van de “milieuvergunning voor grote verbruikers”.

Cenergie bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren sloten we op 14 en 15 september uitzonderlijk de Cenergie kantoren en trokken we met het ganse team naar Kopenhagen. Met een label van duurzame stad, fietsparadijs en voorloper in klimaatbeleid lag onze keuze voor Kopenhagen voor de hand.

Naast een uitgebreid portfolio op het vlak van scholenbouw heeft Cenergie ook de nodige ervaring opgebouwd met studies van herbestemmingsprojecten van beschermde historische gebouwen in Vlaanderen en Brussel.

Architectenbureau a practice vormde een team met Cenergie en Ney & Partners voor een nieuwbouwuitbreiding op de bestaande site van het “ Athénée Royal « Les Marlaires » te Gosselies, waar een lagere school, een administratief gedeelte en 2 sporthallen zullen worden gebouwd (3.200 m²).

In samenwerking met B-architecten, Omgeving, Util en Daidalos Peutz werkt Cenergie momenteel het voorontwerp uit van een nieuwe schoolinfrastructuur (5.955 m²) voor KTAD, met werkplaatsen en klaslokalen voor de industriële, de verzorgende en commerciële sector.

Het auditseizoen is weer achter de rug. In het kader van de verplichte audit voor grote ondernemingen (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) en in het kader van het hernieuwen van een milieuvergunning (Brussel) werden de afgelopen weken rapporten afgewerkt voor o.a. Krinkels, Makro, de MIVB en de Vlaamse Overheid.

Via Google Streetview kan je een indrukwekkende digitale rondgang maken door de 35.000 m² grote Campus Zuid van Karel de Grote Hogeschool, een duurzaam en  energiezuinig gebouw, waar de nadruk ligt op isolatie en passieve innovatieve technieken. Tip: via de knoppen aan de rechterkant kan je ook de verdiepingen bezoeken.

Om het comfort en energieverbruik van een nieuw te bouwen gebouw te kunnen inschatten zijn dynamische simulaties nodig. In deze simulaties wordt het gebouw gemodelleerd en wordt een bezettingsgraad aangenomen.

In Turnhout zijn de bouwwerken aan de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen gestart.  Het nieuwbouwproject komt op de voormalige site van Janssen Pharmaceutica in de Stationstraat. 

Het ontwerpteam (Architects in Motion (AIM) – CENERGIE kreeg de opdracht een laag energie gebouw te ontwerpen binnen de financiële randvoorwaarden van CAW De Kempen.