De Vrije Universiteit Brussel gunde aan consortium PRO-VUB, waarvan Cenergie deel uitmaakt, de studieopdracht voor een innovatiepartnerschap tussen VUB, Innoviris en het geselecteerde consortium. In dit consortium vinden we eveneens onze partners AAC architecture, Monument, Rotor en ASB.

Samen met partners uit de onderzoeks- en bedrijfswereld heeft Cenergie een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin onderzocht werd welke, op data gebaseerde, innovatieve diensten kunnen leiden tot beter beheerde gebouwen en services.

Leefmilieu Brussel organiseert op 16/10/2020 een seminarie over de circulaire economie in de bouw, vanuit het standpunt van de speciale technieken.
Twee projecten van Cenergie (Greenbizz en Campus Aquafin) komen die dag als casestudy in beeld. Anne-Laure Maerckx, Sr. Consultant bij Cenergie, benadrukt in dit interview met architectura.be alvast hoe belangrijk het is om bij het ontwerp reeds te anticiperen op toekomstig hergebruik van de technieken.

Tijdens de komende actiedag GREEN DEAL CIRCULAIR BOUWEN deelt Cenergie/Anne-Laure Maerckx haar inzichten rond de werkelijke toepassing van hergebruikte en herbruikbare materialen aan hand van concrete praktijkervaring uit de Brusselse projectoproep Circulaire Werven. Tijdens het on-line event kunnen de deelnemers van het lerend netwerk dat circulair bouwen in Vlaanderen wil toepassen en versterken, mogelijke knelpunten aangeven vanuit de praktijk en samen met experten zoeken naar oplossingen.

Heeft jouw organisatie nog geen pilootproject voor de GDCB ingediend? Kijk dan zeker eens op www.vlaanderen-circulair.be naar de reeds ingediende projecten.

Deelnemen aan de on-line actiedag op 8 oktober a.s. kan door hier in te schrijven.

We zijn blij dat Cenergie de nodige middelen en expertise in huis heeft om, ook in de context van Covid-19, onze klanten, partners en medewerkers betrouwbaarheid en stabiliteit te kunnen bieden. Het Cenergie-team blijft ook nu onverminderd gefocust op de transitie naar een duurzame bebouwde leefomgeving.

Zoals elke onderneming passen wij onze manier van werken aan. Cenergie blijft bereikbaar via e-mail of telefoon +32 3 271 19 39 tijdens de kantooruren.  Wel wordt de fysieke activiteit in onze kantoren te Antwerpen en Brussel voorlopig beperkt tot het strikt noodzakelijke. Onze medewerkers zullen maximaal telewerken en "face-to-face meetings” worden zoveel mogelijk vervangen door digitale communicatie.

De meerwaarde ontdekken die een meetinstrument voor de circulariteit van gebouwen biedt tijdens het ontwerpproces ? Gratis en vanop je eigen PC?

We vormen momenteel onze groeps- en in-house opleidingen om tot live on-line webinars.

Begin juni bieden we u alvast een GRATIS webinar aan: “Introductie tot C-CalC” - 10/06/2020 om 10u00.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2020 - Thema Circulair Bouwen

De nieuwe baseline in het logo van Cenergie “integraal duurzaam” verwijst naar de methodiek die we vandaag gebruiken om onze projecten vorm te geven. Door de verschillende bouwstenen van duurzaamheid gestructureerd te benaderen kan een integrale invulling van duurzaamheid bekomen worden.  Drie pijlers vormen steeds meer de basis van onze ontwerpbeslissingen: hergebruik van materialen, minimale milieuimpact door het sluiten van kringlopen en reversibiliteit. Hiermee streven we ernaar zoveel mogelijk het circulair gedachtengoed te implementeren in de bouw.

Lees meer

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van alle nieuws en activiteiten van Cenergie? Schrijf dan nu in op onze nieuwsbrief!

 

De recente hercertificering van ons ISO 9001:2015 certificaat is een feit en daar zijn we bij Cenergie best trots op.

Deze internationale managementnorm vormt een onmisbaar kader voor ons kwaliteitsbeheer en ondersteunt in belangrijke mate het gehele organisatiebeleid.

Het voormalige Tolhuis aan de Sint-Pietersvliet werd vorig jaar omgevormd tot ‘The Beacon’, een zakencentrum voor innovatieve start-ups die werken rond het zogenaamde ‘Internet of Things’.

De technieken van het kantoorgebouw uit de jaren 80, voldoen niet meer aan de hedendaagse energie- en kwaliteitseisen van de nieuwe gebouwgebruikers. Cenergie kreeg de opdracht om, in samenspraak met de opdrachtgever, de beste technische oplossingen te zoeken voor de grondige renovatie van de HVAC installaties.

Cenergie zit als adviseur duurzaam bouwen en EPB in het team, onder leiding van archipelago architects en AAdd, dat is uitgeroepen tot winnaar van de architecturale aanbesteding voor de ‘Beveiligde psychiatrische kliniek’ (BPK) van CRP Les Marronniers in Doornik.

Cenergie deelt zijn kennis over dit thema met u op de komende editie van de Expert day: ‘Klimaatadaptatief en circulair bouwen’.

Dinsdag 3 december in het gloednieuwe kantorencomplex van de Confederatie Bouw in Sint-Niklaas. Informatie en inschrijvingen via deze link

Ook wij zijn trots op de uitslag van de ARC19 Awards.
Naast de fascinerende stedenbouwkundige inpassing van het Mundo-a kantoor prees de jury vooral de radicale uitgangspunten op het gebied van circulariteit.
Als studiebureau technieken en adviseur circulair bouwen kon Cenergie een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaamheidsconcept van dit vooruitstrevende gebouw.
Een welgemeende felicitatie aan B-architecten! Bedankt voor de fijne samenwerking.

>> meer lezen
#arc19 #awards #PassiefKantoorgebouw #Advies #DuurzaamBouwen #Circulair

De input van klanten over de kwaliteit van onze dienstverlening vinden we erg belangrijk. In elke fase van het project kan via overleg zonodig bijgestuurd worden in de richting van de behoeften van de klant.  Toon Possemiers peilde bij onze opdrachtgever Aquafin naar de mate waarin de samenwerking met Cenergie meerwaarde oplevert en de verwachtingen van onze klant inlost.

 

Na meer dan 20 jaar ruilde Cenergie zijn vertrouwde locatie aan de Gitschotellei te Berchem voor een nieuwe stek. Onze hoofdzetel is vanaf 10 oktober nog centraler gelegen in hartje Antwerpen.  Ook de Cenergie vestiging in Brussel kreeg een ruimer kantoor, maar blijft wel in hetzelfde gebouw, Aeropolis II gevestigd.