Circulair bouwen

Het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat we rekening houden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden. Het voorzien van mogelijkheden om de materialen op een kwaliteistvolle manier te recupereren is de tweede stap. Het gebouw wordt op deze manier een grondstoffenbank waarmee nieuwe gebouwen gebouwd kunnen worden na de levensduur van het huidige gebouw.

Lees meer


Klimaatneutraal bouwen

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om een betere leefwereld tot stand te brengen voor iedereen.
Vandaag zijn er reeds technologieën en technieken beschikbaar om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren. Om de 2050-doelstelling versneld te helpen realiseren en te komen tot een toekomstgericht, duurzaam gebouwenpark begeleidt Cenergie bouwteams, overheden en organisaties met studiewerk en advies. We zorgen ervoor dat de beschikbare en opkomende innovaties met kennis van zaken en op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd.

Lees meer


Energieconceptstudie

In samenspraak met u bepalen we het beste energieconcept voor uw gebouw of site op basis van de isolatiegraad, de energiedrager, de productie en de distributie, in die volgorde.

Lees meer


Kosten baten analyse

U wilt uw gebouw energiezuinig maken, maar hebt uw ambitieniveau nog niet bepaald. Cenergie ontwikkelt verschillende scenario's en berekent daarvan nauwgezet de kosten en de baten zodat u uw ambitieniveau op grond van feiten en cijfers kan bepalen.

Lees meer


EPB

Cenergie begeleidt u doorheen het hele traject, van concept en opstart tot oplevering en certificaat. Zo weet u zeker dat de juiste technieken op de correcte manier worden toegepast.

Lees meer


PHPP

Cenergie stond mee aan de wieg van passief bouwen in België. Deze expertise wordt ook volop ingezet voor uw bouwproject. Van een onderbouwd advies en de bepaling van isolatiediktes, uitvoeringswijzen en te gebruiken technieken tot en met het certificaat (indien gewenst).

Lees meer


Dynamische gebouwsimulaties

Ontwerpbeslissingen kunnen niet altijd genomen worden op basis van concrete ervaringen. Meer complexe zaken, zoals comfort en energieverbruik, moeten gesimuleerd worden. Cenergie maakt die simulaties vanaf de conceptfase zodat de nodige maatregelen al meteen kunnen genomen worden.

Lees meer


Bouwfysische simulaties

Overisoleren bestaat natuurlijk niet. Ondoordacht isoleren wel. Met behulp van een gespecialiseerde software zorgt Cenergie voor een duidelijk inzicht in, bijvoorbeeld, het vochtgedrag in wanden, het condensatierisico ter hoogte van bouwknopen, en dergelijke meer.

Lees meer

Daglichtsimulatie

Niets zo aangenaam als daglicht in uw gebouw. Door ingrepen die het energieverbruik moeten beperken, vermindert vaak de aanwezige hoeveelheid daglicht. Cenergie simuleert verschillende opties om een laag energieverbruik, een hoog comfort én een maximale daglichtinval te combineren.

Lees meer


Energiebeheer

Meteen na de voorlopige oplevering wordt er gestart met de opvolging van het gebouw. Op basis van specifieke meetgegevens gaat Cenergie na of de gesimuleerde energieverbruiken en comfortwaarden ook werkelijk gehaald worden.

Lees meer


Duurzaamheid meten (BREEAM, Duurzaamheidsmeter,...)

U wilt de duurzaamheid van uw project meten en beheren gedurende het hele traject? Cenergie beschikt over de nodige tools (BREEAM, Duurzaamheidsmeter,...) en de expertise om u te begeleiden van concept tot commissioning.

Lees meer


Duurzaam waterbeheer

Duurzaam omgaan met water wordt steeds belangrijker. Het beperkt niet alleen het risico op wateroverlast. Het is ook nodig om ons op elk moment te verzekeren van voldoende drinkwater. Cenergie bekijkt de mogelijkheden om het gebruik en het lozen van water in uw project te verminderen.

Lees meer


Duurzaam materiaalbeheer

Er zijn verschillende tools beschikbaar om te checken hoeveel energie u eventueel gaat verbruiken in uw nieuw gebouw. Maar weet u ook hoeveel energie er nodig is om uw gebouw te bouwen? En wist u dat ook materialen een invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit? Cenergie bekijkt het met u.

Lees meer


Energiezuinige technieken

Cenergie werkt het technisch dossier uit van aanbesteding tot oplevering. Tijdens de werffase veleent Cenergie de nodige bijstand aan de bouwheer en de architect en worden de werken tot en met de oplevering van nabij gevolgd.

Lees meer


Duurzame energie

Wenst u zelf elektriciteit te produceren? Wilt u warmte uit de bodem halen? Voor welke duurzame energie u ook kiest, Cenergie zorgt ervoor dat ze passend en efficiënt in uw project wordt geïntegreerd.

Lees meer