Eerste lijnadvies

Cenergie stelt zijn kennis ook ter beschikking voor bouwprofessionals die via telefoon, mail of chat vragen kunnen stellen. Als u ons toegang geeft tot die kanalen, antwoordt Cenergie in uw naam.

Onze opleidingen

Cenergie deelt de kennis die het doorheen de jaren heeft verzameld via druk bijgewoonde studiedagen en opleidingen. EPB, WUFI, een specifiek referentieproject … Onze medewerkers kunnen er uren over praten.

Onze energiezorg

Kunt u niet zelf instaan voor de follow-up van uw energiebeleid? Cenergie biedt zich aan om –in samenspraak met u- een passend beleid te ontwikkelen en dit proactief op te volgen.