of

Missie Cenergie

  • Energiemonitoring
  • Hosting, implementatie, configuratie van een energiemonitoringsysteem

Projectfiche

Opdrachtgever: Agentschap Facilitair Bedrijf van het Vlaamse Gewest

Adres: Havenlaan 88 - bus 60, 1000 Brussel

Budget: 450.000 € (Cenergie)

Uitvoeringstermijn: 2013 - 2019

 
Automatisatie van (sub)metering in gebouwen van de Vlaamse Overheid

In het kader van de energiezorg in gebouwen waar entiteiten van de Vlaamse overheid gehuisvest zijn, wordt een energieboekhouding bijgehouden. Teneinde de captatie van verbruiksgegevens in een energieboekhoudingspakket zoveel mogelijk te automatiseren en zodoende in mindere mate afhankelijk te zijn van manuele ingave wenste de Vlaamse overheid hiervoor automatische (sub)metering toe te passen (Automatic Meter Reading). Deze automatische submetering laat toe het energieverbruik in detail op te volgen en geavanceerde verbruiksanalyses uit te voeren. Hierdoor wordt het mogelijk om een kostenoptimale energiebesparing te realiseren binnen het gebouwenpatrimonium.

Het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse overheid omvat gebouwen van diverse aard, zoals: kantoorgebouwen, luchthavens, uitbatingsgebouwen zoals regieposten betrokken door de afdeling Wegen & Verkeer, gebouwen voor opvang van personen (psychiatrie, jeugdbescherming, …), onderzoeksgebouwen,  musea, gebouwen met culturele en educatieve functie, enz...