of

Missie Cenergie

  • Energieaudit in het kader van een raamcontract met de Vlaamse Overheid
  • Meetcampagne
  • Energieadvies

Projectfiche

Aard van het gebouw: Kantoorgebouw - EPB 2006

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid - AFM

Oppervlakte: 65.607 m2

Adres: Koning Albert II-Laan 35, 1030 Brussel

Uitvoeringstermijn: 2014 - 2015

 
Energie-audit Ellips gebouw met uitgebreide meetcampagne

De Ellipse Building, gelegen in het zakelijk district van de stad Brussel, is een recent kantoorgebouw uit 2006, gebouwd volgens de toen geldende normen en technieken. Het is samengesteld uit drie deelgebouwen rond een gemeenschappelijke inkomhal. Het torengebouw heeft een hoogte van 80 meter en telt 22 verdiepingen.

Omwille van de recente bouwdatum en de goede staat van de technieken werd in deze studie de focus gelegd op een uitgebreide meting van de technische installaties met 110 geplaatste sensoren voor temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 en meetpunten uit het Honeywell gebouwbeheersysteem. Op deze manier wordt getracht de regeling te optimaliseren om met de huidige apparatuur – die de eerstvolgende 10 jaar zeker niet einde levensduur is – het gebouw zo energiezuinig mogelijk te gebruiken, met behoud of verbetering van comfort. Deze meetcampagne en verdere verbeteringen zijn weliswaar arbeidsintensief, maar energetisch en economisch een interessante maatregel gezien de zeer hoge energiekost van het gebouw.

Omwille van de omvang van het gebouw (+60.000 m²) en het grote aantal technische installaties (ketels, kringen, koelmachines, warmtewisselaars, boilers en luchtgroepen) is de keuze en plaatsing van de meetlocaties (110 sensoren) een hele opdracht. Daarnaast zijn trendings geprogrammeerd op het Honeywell gebouwbeheerssysteem (GBS) voor bijkomende gegevens en ter verificatie van de data in het GBS. De loggerdata en de data uit het GBS worden geïmporteerd in het web-based energieboekhoudpakket eSight, samen met de hoofdenergiestromen en de energietellingen van de beschikbare submeters. De analyse van al deze data is een behoorlijke uitdaging maar levert een groot potentieel tot energiebesparing op.

Eénzelfde luchtgroep bedient vanop de technische ruimte op het dak vaak de 22 onderliggende verdiepingen.  Op de verdiepingen is een zonering aanwezig, maar het concept laat in de overgrote meerderheid van de zones enkel (elektrische) naverwarming toe. De combinatie van een centrale productie van koude of warme lucht voor 22 verdiepingen en de enige mogelijkheid tot naverwarming in de zones betekent dat er zeer vaak energievernietiging optreedt (lees: eerst de lucht koelen en daarna terug verwarmen). Hierin schuilt het grootste potentieel tot energiebesparing in dit gebouw. Maar, omwille van de beperkte mogelijkheden tot technische aanpassingen en de beperkte mogelijkheden tot softwarematige aansturing en bijregelen, schuilt hierin ook de grootste uitdaging.