of

Missie Cenergie

  • Energieaudit grootverbruikers milieuvergunning

Projectfiche

Aard van het gebouw: Ziekenhuis

Adres: Jean Paquotstraat 63, 1050 Brussel

Uitvoeringstermijn: Mei 2015 – Januari 2016

 

Energieaudit grote verbruikers in het kader van een milieuvergunningsaanvraag

Het besluit van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken legt in het Brussels Gewest eisen op inzake de energieaudit en maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van de indiening van een milieuvergunningsaanvraag. Als belangrijke speler op de Brusselse markt voor dit type studies heeft Cenergie de energieaudit uitgevoerd van het Iris Zuid ziekenhuis te Etterbeek-Elsene.

Deze audit bestond uit een analyse van de verbruiken, een grootschalige meetcampagne op de technische installaties, een analyse van de rendementen van de installaties en voorstellen tot energiebesparende maatregelen in het gebouw.

De meetcampagne bestond uit een 100-tal meetpunten : luchttemperaturen, verwarmingsbatterijen, koelbatterijen, verwarmingskringen en koelkringen. Deze studie heeft ons toegelaten problemen bloot te leggen in de verschillende regelsystemen.

Voor de beheerder van de site was de meetcampagne een goede informatiebron: meerdere sturingen van installaties hadden onbekende regelparameters door hun ouderdom of omdat de regelaars niet toegankelijk waren voor de beheerder.

De audit werd complexer gemaakt door de aanpassingen die tijdens de studie plaatsvonden: de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling, werkzaamheden aan de regeling van een deel van de installaties en plannen voor de verplaatsing van een aantal diensten door de bouw van een nieuw, aanpalend gebouw.

De beheerder werd door ons opgevolgd tijdens de hele duur van het project. Gedurende de doorlooptijd van ruim 7 maand werden tussentijdse bevindingen continu naar de beheerder teruggekoppeld. Dit maakte het mogelijk om al maatregelen uit te voeren vóór het opstellen van het eindrapport.