of

Missie Cenergie

  • Energieconceptstudie
  • Advies duurzaam bouwen
  • Kosten Batenanalyse
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • EBP simulatie

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief/Laag energie gebouw

Oppervlakte:  25 ha met circa 52.650 m2 wooneenheden

Bouwbudget:  +/- 80.000.000

Adres: Kontich, tussen E19 en N171

Ontwerpteam:
Bouwheer : Extensa nv ism Gemeente Kontich
Architect : Stramien
Energieconcept : Cenergie

Uitvoeringstermijn:
Studie : 2015 - 2016

Energieconcept eerste duurzame woonwal

Langsheen de E19 in Kontich komt de allereerste woonwal in ons land, een vernieuwend woonconcept en tegelijk een manier om de schaarse ruimte in onze stedelijke gebieden efficiënter en slimmer te benutten.

Voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied, Parkwijk Groeningen, sloegen de gemeente Kontich en projectontwikkelaar Extensa de handen in elkaar. Parkwijk Groeningen wil een voorbeeldproject zijn op verschillende vlakken: als duurzame woonwijk, kindvriendelijk, autoluw, energiezuinig en met een hoge beeldkwaliteit. Het woningaanbod in een groen wijkpark wordt energiezuinig, compact, optimaal georiënteerd en goed geïsoleerd.

Cenergie voerde, in samenwerking met Stramien architecten, verschillende studies uit in opdracht van Extensa om zo een gefaseerd ambitieniveau voor de volgende jaren vast te kunnen leggen. De basis wordt gelegd door een uitstekende isolatie. De woningen worden voorzien van PV en er komen centrale warmtepompen met BEO. Afhankelijk van de evolutie en het prijsniveau wordt dit aangevuld met tijdelijke opslag en smart-grid technologieën.