of

Missie Cenergie

  • Energieadvies elektriciteitsverbruik

Projectfiche

Aard van het gebouw: Nieuwbouw kantoor

Oppervlakte: 1.500 m2

Adres: Schaliënhoevedreef 20F, 2800 Mechelen

Uitvoeringstermijn: 2013 - 2014

 
Energieadvies en elektriciteitsverbruik

Het administratief hoofdkantoor van Viabuild vertoonde een abnormaal hoog elektriciteitsverbruik. Onze doelgerichte korte energieanalyse leverde een maximale besparing op, met een minimum aan inspanning en.

Alvorens het gebouw te bezoeken, werd de kwartierdata van het elektriciteitsverbruik via het monitoringsplatform eSight grondig onderzocht. De diverse analyses (dag- en weekprofiel, basislasanalyse, graaddagencorrelatie,...) en vergelijkingen met onze benchmarkdata leverde een eerste indicatie op waar het grootste besparingspotentieel zich bevond, nl in de instellingen van de HVAC-installatie.

Deze verbruiksanalyse liet onze expert toe om tijdens de inventarisatie ter plekke zeer gericht de diverse parameters van de HVAC-installatie te controleren. De initiële bevindingen werden gestaafd en in samenspraak met de onderhoudsfirma werden de instellingen aangepast. Deze aanpassingen aan de HVAC-instellingen leverde een besparing op van 31% of 17.700 EUR per jaar.

Het jaarverbruik van dit kantoorgebouw bedroeg 512.173 kWh. Het specifiek verbruik per oppervlakte 341kWh/m², wat overeenkomt met een primair kengetal van 854kWh/m², een zeer hoog verbruik voor een kantoorgebouw.

De klimatisatie van het gebouw gebeurt via een luchtgroep met elektrische verwarmingsbatterij en meerdere VRV-installaties. De luchtgroep wordt centraal geregeld en het VRV-systeem wordt bestuurd vanuit het gebouwbeheersysteem (GBS). Via de kamerthermostaten kan men het VRV-systeem ook in bepaalde materegelen, afhankelijk van de centraal ingestelde vrijheidsgraad.

Uit de verbruiksanalyse leidden we af dat er iets schortte aan deze HVAC-instellingen. De verbruiksprofielen kwamen niet overeen met de instellingen van de HVAC-parameters die we verkregen hadden. Vooral het verbruik na de gebruiksuren (de basislast) trok onze aandacht, want deze bedroeg bijna de helft van het totale verbruik.

Ter plekke werden onze bevindingen gestaafd. Het gebouwbeheersysteem bleek defect te zijn en de kamerthermostaten bleken vrijgegeven te zijn. Dit betekent dat er voor de gebouwgebruiker geen restrictie zat op de ruimtetemperatuurkeuze of op het regime (verwarmen/koelen). Bovendien waren de laatst gekozen instellingen ook ́s anderendaags opnieuw geldig, ipv op een centraal ingestelde default-waarde terug te vallen. Aangezien de verdiepingen als landschapskantoren zijn ingericht en er meerdere VRV-installaties per verdieping actief zijn, kan dit ertoe leiden dat er in dezelfde open ruimte zowel verwarmd als gekoeld wordt én dat deze tegenstrijdige instellingen gedurende dagen of weken geldig blijven. Ook de luchtgroep was niet optimaal ingesteld, waardoor deze actief was tijdens de nacht en in de weekends.

Via deze vaststellingen stelde Cenergie een pakket van concrete, dadelijk uitvoerbare, actiepunten op. In eerste instantie werd het gebouwbeheersysteem terug geactiveerd en de kamerthermostaten correct ingesteld. In samenspraak met Viabuild en de onderhoudsfirma werd daarna de range van de temperatuurkeuze voor de gebouwgebruiker beperkt zodat mogelijke overlapping van koeling en verwarming beperkt wordt en werd de gebruiksperiode van de luchtgroep aangepast.

Deze aanpassingen leverden in de eerste drie maanden een klimaatgecorrigeerde besparing op van 31%. Het van nabij bewaken van deze instellingen en eventuele verdere fine-tuning moet ertoe leiden dat deze besparing in de volgende maanden en jaren gehandhaafd blijft.