of

Missie Cenergie

  • Ontwerp duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Thermische simulaties
  • Daglichtsimulaties
  • Kosten Baten Analyse
  • PHPP Verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief / Laag energie gebouw

Oppervlakte: 3.500  m2

Adres: Rue Lucien Defays, 4800 Verviers

Ontwerpteam:

Bouwheer: Mutualité Chrétienne 
Architect : AAU
Ontwerp speciale technieken: AAU 
Energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2016 - 2017

 

Passief kantoren Mutualité Chrétienne - Verviers

In de aanvangsfase ontworpen om het laag energieniveau te behalen wordt de nieuwbouw die de kantoren van de Christelijke Mutualiteit te Verviers zal huisvesten verder geoptimaliseerd om het energieprestatieniveau van een passief gebouw te bereiken.

De studie, uitgevoerd door Cenergie, bestond o.m. uit daglichtsimulaties en dynamische thermische simulaties. Die maakten het mogelijk de gebouwschil te optimaliseren teneinde de energievraag van het gebouw te minimaliseren, en dit zowel voor verwarming als voor koeling. Zo wordt er een doorgedreven isolatieniveau van de buitengevels voorzien, zowel voor de vaste gevels (U-waarden van 0,08 (dak) en 0,18 W / m².K (vloerplaat) als voor de beglaasde gevels (waarde Uw 0,8 W / m².K). Speciale aandacht gaat ook naar de luchtdichtheid, die een n50 waarde lager dan 0,6 vol / h zal hebben. Een dubbel flux ventilatiesysteem met warmteterugwinning vult de strategie van beperking van de warmtevraag aan.

Het concept van de beglaasde gevels wordt geoptimaliseerd om een maximale ​natuurlijke lichtinval toe te laten terwijl overmatige zonnelasten in de zomer worden vermeden, met name door de toepassing van externe gemotoriseerde zonneschermen. De interne warmtewinst wordt verder beperkt door de toepassing van een hoog rendementsverlichting, voorzien van een aangepaste sturing (compensatie daglicht en aanwezigheidsdetectie).

De kosten-batenanalyse wees op de voordelen van een technische installatie met extreem hoog rendement: de combinatie van betonkernactivering en geothermische boringen (warmtepomp). Dit systeem laat toe het energieverbruik zeer sterk te beperken en tegelijkertijd een hoog comfortniveau te garanderen in het gebouw (NZEB gebouw), dat tegen een rotsflank zal worden gebouwd. Het systeem zal effectief het hele jaar door de nodige verwarming en koeling leveren onder de vorm van een bijzonder comfortabele diffuse straling.