of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Daglichtsimulatie
  • Energieconceptstudie
  • PHPP verslaggeving
  • Meetcampagne

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passieve schooluitbreiding

Oppervlakte: 4.200 m²

Bouwbudget: ca. 6.500.000 €

Adres: Daalkouter 30, 1840 Londerzeel

Ontwerpteam:
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv
Architect: TEEMA architecten
Techn.: Herelixka nv
Advies duurzaam bouwen: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2007-2014

 

Passiefschooluitbreiding als pilootproject Scholen van Morgen

De uitbreiding van GTI Londerzeel is geselecteerd als pilootproject in het kader van de DBFM-procedure voor het inhaalprogramma voor de scholenbouw in Vlaanderen1.

1 Het Scholen van Morgen-project is voor Vlaanderen het grootste en belangrijkste scholenbouwproject ooit.

Tweehonderd nieuwe schoolcomplexen verdeeld over 165 projecten, goed voor 625.000 m² nieuwe of gerenoveerde gebouwen, worden ontworpen door 75 architectenteams die geselecteerd werden via de Open Oproep-procedure (24), speciale minicompetities (38) of andere procedures (13).  De geselecteerde architectenteams kregen alle een cluster van projecten toegewezen.  Om de 200 geplande scholen tegen 2016 gerealiseerd te krijgen, is een enorme financiële injectie nodig. De regering opteerde daarom voor een Publiek-Private Samenwerking, de DBFM Scholen van Morgen nv.  Als alles volgens plan verloopt, is Vlaanderen tegen 2016 tweehonderd moderne schoolgebouwen rijker.  Alle ontworpen volgens strikte energetische specificaties.

 

De vraag was om de bestaande uitgeleefde houten paviljoenen van GTI Londerzeel, daterend uit de jaren ’60, te vervangen door een eigentijdse passiefschooluitbreiding met klaslokalen, werkplaatsklassen, een refter en een sporthal. De nieuwbouw, die het hart wordt van de school, bestaat uit bakstenen volumes met een bijzondere aandacht voor daglicht in de centraler gelegen ruimtes.

De centrale ontmoetingsruimte, het uitgangspunt van het uiterst compacte ontwerp, herbergt de eetzaal, de circulatieruimte en het open leercentrum. Zowel de bestaande klassenvleugel, de nieuwe klaslokalen als de werkplaatsklassen geven uit op deze ontmoetingsruimte.

Uiteraard ging bij het ontwerp veel aandacht naar een doorgedreven isolatie van gevels en dak. Via sheddaken met driedubbele beglazing wordt er bovenlicht tot in het centrum van de werkplaatsklassen, de sporthal en de ontmoetingsruimte gebracht, hetgeen voor een aangename verblijf- en ontmoetingsplaats zorgt in het hart van de nieuwe school.

De nieuwe gevel aan de bestaande speelplaats herwaardeert tevens de bestaande gebouwdelen. Het compacte volume kreeg een sprekende vorm met grote, diepe ramen zonder onderverdelingen. De gevel is voornamelijk opgebouwd uit soms schuin ingeplante betonnen prefabwanden die zorgen voor luchtdichtheid met daarop een extra dik (30cm EPS) isolatiepakket gekleefd, waarop als afwerking kleefsteenstrips in ‘wild’ verband zijn verwerkt.

De muurdikte werd extra geaccentueerd door de vensters binnenwaarts  te plaatsen.

Vanwege een beperkt budget en een korte uitvoeringtermijn is er zoveel mogelijk gewerkt met prefab betonelementen voor de wanden, de vloeren en de daken. Deze garanderen een perfecte architecturale afwerking en zijn tevens een erg duurzame oplossing die volledig tegemoet komt aan de eisen van een schoolgebouw waar de aannemer 30 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw en de technische installaties.

De grootste uitdaging bij het ontwerp van dit op alle fronten duurzaam gebouw was het op elkaar afstemmen van de verschillende disciplines, architectuur, technieken, passieve technieken, stabiliteit en akoestiek zodat het een echt  pilootproject Passieve Scholenbouw conform aan de prestatiebestekken van Scholen van Morgen zou worden.  Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan een laag energieverbruik met een goed binnenklimaat en zomercomfort, maar ook aan de economie van de constructie, de duurzaamheid in de tijd en de levenscyclus van de materialen, de belevingskwaliteit van de ruimtes en het medegebruik van de school door derden.