of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen en circulariteit
  • Energieadvies
  • Ontwerp Speciale Technieken
  • C-calC berekeningen
  • TCO berekeningen
  • Multicriteria-analyse

Projectfiche

Aard van het gebouw:  studentenwoningen - 400 m2

Adres: Boulevard de la Plaine 2, 1050 Brussel

Ontwerpteam:

Bouwheer : VUB-Infra, Vrije Universiteit Brussel

Architect :  AAC architecture

Duurzaamheid, speciale technieken & energie advies : Cenergie

Uitvoeringstermijn: 01/2020 – 08/2022

Innovatiepartnerschap voor de renovatie van het naoorlogs, Brussels patrimonium: de VUB-studentenwoningen van Willy Van Der Meeren als "levend laboratorium"

 

Het doel van het VUB-innovatieproject is het ontwikkelen van een methodologie voor de renovatie van het naoorlogs, Brussels patrimonium. De renovatie van de studentenwoningen in het hart van de universiteitscampus in Elsene, ontworpen door architect Willy Van Der Meeren tussen 1971 en 1973, zal dienen als leidraad voor deze methodologie.

De grote uitdaging van dit project bestaat erin de renovatie uit te voeren op gebouwen met cultuurhistorische waarde en daarbij rekening te houden met duurzaamheid in al haar vormen: betere energieprestaties, circulaire economie, duurzaamheid en hergebruik van materialen.

In het kader van dit innovatiepartnerschap en als onderdeel van een multidisciplinair consortium, verleent Cenergie haar kennis omtrent energie-efficiëntie van het gebouw, energiezuinige speciale technieken, circulaire economie en duurzaamheid. Voor dit Living Lab project werkt het consortium nauw samen met de verschillende ‘Offices’ van de VUB, meer bepaald het ‘Scientific Office’ voor de methodologische kwesties, en het ‘Industrial Impact Office’ voor de verspreiding van goede praktijken. Het onderzoeksteam VUB-ARCH is partner van het project voor alles wat te maken heeft met conceptstrategieën.

Aangezien men het bestaande gebouw in zijn huidige staat niet kan behouden vanwege het ongemak in gebruik en de aantasting van een deel van de gebruikte materialen, is het van groot belang om na te denken over de energieprestaties van het gebouw en de gebruikte systemen wil men dit erfgoed in leven kunnen blijven houden. De toekomstige gebruikers zullen namelijk meer comfort en minimale verbruiks- en onderhoudskosten willen.

Rekening houdend met de ambitieuze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, bieden de geprefabriceerde modulaire technieken uit die tijd heel wat mogelijkheden: de gemakkelijke herkenning van de opbouwlagen en de losmaakbaarheid, de kwaliteit van bepaalde gebruikte materialen (beton van de structuur in het bijzonder),… zijn bevorderlijk voor een kwalitatieve renovatie.

De aanwezigheid van een warmtenet op de site is ook een ideaal uitgangspunt: de flexibiliteit ervan en de onderlinge verbinding tussen de gebouwen maken technische synergieën mogelijk, wat ondenkbaar is met individuele systemen.

Om de verspilling van natuurlijke hulpbronnen te verminderen wil men de bestaande gebouwen zo veel mogelijk behouden en het hergebruik van materialen aanmoedigen (in situ of van lokale oorsprong (regio Brussel)).

Dankzij de informatie beschikbaar via een gedetailleerd, door de BH aangeleverd BIM-model, kan men zien welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden en geïntegreerd in dit renovatieproject.

De flexibiliteit van de gekozen oplossingen is ook een belangrijk aspect aangezien men de schaalbaarheid van de renovatiemethodologie dient te bepalen om deze nadien toe te passen op het volledig naoorlogs gebouwenbestand. Men zal dus vooral kiezen voor modulaire, losmaakbare en aanpasbare systemen, zowel voor de constructie als voor de technische installaties.

Het consortium heeft verschillende strategieën ontwikkeld in functie van de verschillende prioriteiten (erfgoed, duurzaamheid, aanpassingsvermogen, energieprestaties, financiële aspect). Men zal ze evalueren en vergelijken aan de hand van verschillende analyses, zoals de TCO-berekening (Total Cost of Ownership), de multicriteria-analyse of ook de evaluatie van het circulariteitsniveau met de C-CalC-tool.