of

Missie Cenergie

Expertise TOTEM en overheidsopdrachten

Projectfiche

Aanbestedende overheid: Leefmilieu Brussel

Uitvoeringsperiode: 2021-2021

Begeleiding van aanbestedende overheid bij het integreren van bouwmateriaalvereisten in overheidsopdrachten

De Belgische transregionale TOTEM-tool, voor de beoordeling van de milieueffecten van bouwelementen en gebouwen, werd in 2018 gelanceerd (www.totem-building.be). De evaluatiemethode van TOTEM is gebaseerd op gegevens over de levenscyclus van bouwmaterialen en heeft tot doel de milieueffecten van bouw- en renovatieprojecten in België te reduceren. Om de openbare opdrachtgevers te stimuleren om de milieuprestaties van bouwmaterialen te integreren via het gebruik van TOTEM, heeft Leefmilieu Brussel een beroep gedaan op Cenergie: de verleende steun is bedoeld om het gebruik van TOTEM in overheidsprojecten te testen en om concrete aanbevelingen te doen om meer aanbestedende diensten aan te moedigen om het TOTEM-instrument te gebruiken in hun projecten.

Concreet worden vier concrete projecten die geleid worden door een openbare opdrachtgever, door Cenergie ondersteund in het kader van deze opdracht. De voorgestelde begeleiding is van tweeërlei aard: 2 projecten krijgen administratieve steun en 2 andere projecten krijgen technische ondersteuning.

De administratieve ondersteuning wordt verleend op het moment dat het dienstverleningscontract wordt gedefinieerd, wanneer de projectauteur nog niet is aangewezen. Het doel ervan is het identificeren van de beste manier om materiaalvereisten te integreren in een overheidsopdracht door het gebruik van TOTEM: in welke fase(n) van het project moeten deze eisen worden geïntegreerd, in welk(e) document(en) van de opdracht, in welke vorm(en),...? De ervaring van Cenergie met het ondersteunen van publieke opdrachtgevers is hier essentieel, zodat de voorgestelde oplossingen in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving en met de specifieke beperkingen eigen aan deze actoren.

De technische ondersteuning wordt verleend nadat de projectauteur is aangewezen en voordat de aanvraag voor de bouwvergunning wordt ingediend. Het doel hiervan is het identificeren van mogelijke obstakels voor het uitvoeren van een studie om de keuze van materialen en bouwsystemen in de pre-projectfase te optimaliseren, het identificeren van de maatregelen die in latere fasen van de markt moeten worden genomen om rekening te kunnen houden met de milieueffecten van materialen in het project, en het identificeren van de verbeteringen die moeten worden aangebracht in het TOTEM-instrument (methode, documentatie, enz.). In dit kader deelt Cenergie haar praktische kennis van de TOTEM-tool door middel van opleidingen op maat voor het ontwerpteam en de projecteigenaar: hoe het project te modelleren, hoe het te optimaliseren (keuze van varianten), hoe de resultaten te interpreteren,... Cenergie's expertise in duurzaam ontwerp laat toe om de praktische kwesties die door de ontwerpers aan de orde worden gesteld, aan te pakken en hen de sleutels te geven om de kwestie van de materiaalkeuze volledig te integreren in hun projecten, met de meer algemene doelstelling om de milieu-impact van renovatie- en bouwprojecten te verminderen.