of

Missie Cenergie

  • Technische expertise circulaire werven
  • Circulair Bouwen

Projectfiche

Opdrachtgever: Brussels Instituut voor Milieubeheer - Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen

Jaarlijks budget:  145.000 €

Missie Cenergie: Technische expertise circulaire werven

Uitvoeringstermijn: 2016 - 2020

 

Expertise voor de begeleiding van circulaire werven 2016 – 2020

Cenergie begeleidt Leefmilieu Brussel bij de projectoproep Circulaire Werven. Deze oproep kadert in een groter project “be circular – be brussels”, een initiatief van het Brussels Gewest in het kader van het GPCE (Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie) met als doel de creativiteit en de overgang van de Brusselse economie naar een meer circulair economisch model te stimuleren.

Het objectief van de projectoproep Circulaire Werven is om aannemers en ontwerpers aan te sporen om innovatieve oplossingen te zoeken, die er ondermeer op gericht zijn om afval te vermijden en hergebruik van materialen te stimuleren. Het Brussels Gewest heeft hiervoor een subsidie- en begeleidingsprogramma opgezet.  Het is Cenergie die, als technische partner, gedurende het ganse ontwerp en implementatieproces, de geselecteerde projecten begeleidt.

De opdracht van Cenergie omvat het ondersteunen van de bouwondernemers bij het indienen van hun dossier, de analyse van de projectdossiers, de technische opvolging van de projecten tot en met het adviseren van de laureaten bij hun technische vragen over hergebruik van materialen, omkeerbaar (ver)bouwen, beheer van afvalstoffen, enz …

Een beter beheer van materiële hulpbronnen en van menselijke middelen vormen de hoofddoelstellingen die, in het kader van de circulaire economie, op de geselecteerde werven worden nagestreefd. De verwezenlijking van deze doelstellingen kan door een grote verscheidenheid aan maatregelen geconcretiseerd worden.

Op vlak van materialenbeheer, ligt het behoud van bestaande gebouwen vaak aan de oorsprong van een project. Nadien volgt een reflectie over de demonteerbaarheid, de omkeerbaarheid en aanpasbaarheid van bouwelementen en plannen, evenals het mogelijk hergebruik van recuperatiematerialen, op of buiten de site. Het beter beheren van menselijke middelen kan gerealiseerd worden door effectieve maatregelen, zoals een beroep doen op lokale arbeidskrachten met aandacht voor hun opleidingsnoden, een beroep doen op ondernemingen uit de sociale economie en op instellingen voor socio-professionele integratie.

De samenwerking in bouwteam en een efficiënt werfbeheer zijn tevens concreet te nemen maatregelen om van bij de projectaanvang meer transversaliteit te verzekeren en een efficiëntere projectuitvoering te garanderen tijdens de bouwfase (vermindering van afvalstoffen, betere sortering, optimalisatie van interventies door de verschillende werfteams, …).

Gedurende het ganse project treedt Cenergie niet enkel op als adviseur voor technische vragen, maar fungeert tevens als contactpunt tussen de diverse bedrijven, om samenwerkingsverbanden en synergieën te stimuleren. Dergelijke concepten maken immers ook deel uit van het circulaire model.

Naast het begeleiden van de laureaten van de projectoproep Circulaire Werven, vervult Cenergie voor Leefmilieu Brussel eveneens de rol van Facilitator Circulaire Economie Bouw, een technische helpdesk op maat van de bouwprofessionals die circulaire bouwprojecten willen ontwikkelen.

Door de reeds opgebouwde expertise en onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van circulaire bouwprojecten in Brussel, participeert Cenergie ook in tal van aanverwante studies en werkgroepen, zoals het BBSM onderzoeksproject, BAMB (“Buildings as Material Banks”), het Platform van Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel, het Interreg FCRBE-project (“Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe”), studieproject Leefmilieu Brussel & WTCB: Pilootwerven voor innovatief beheer van bouwafval, en de herziening van het GPCE (“Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie”) , ...).