of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
  • EPB & PHPP verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief kantoorgebouw

Oppervlakte: 2.884 m2

Bouwbudget:  5.675.712 €

Adres: Kuiermanstraat, Kapelle-op-den-Bos

Ontwerpteam:
Bouwheer:  Eternit nv
Architect: SVR Architects & Souto de Moura Arquitectos SA
Energie advies en ontwerp speciale technieken: Cenergie

Uitvoeringstermijn:  2017 – 2018

 
Passief hoofdkantoor voor Eternit

Voor het nieuwe kantoorgebouw van Eternit, naar een ontwerp van Souto Moura Arquitectos, werd Cenergie ingeschakeld door SVR-Architects (lokaal architect) als adviseur passief en duurzaam bouwen en studiebureau technieken. In bouwteam werd samen met de firma Van Hout het dossier technieken uitgewerkt waarbij alle partijen vanuit hun eigen specifieke invalshoek hebben gezocht naar de meest duurzame, maar toch economische oplossingen. Het streefdoel om een passiefhuis certificaat te bekomen, was hierbij de leidraad om de juiste beslissingen te nemen.

Het nieuwe kantoorgebouw bestaat uit 3 niveaus waarvan het gelijkvloers hoofdzakelijk uit vergaderzalen bestaat en de bovenliggende verdiepingen uit kantoorruimtes. De hoofdgevels zijn volledig oost/west georiënteerd en omwille van de grote glaspartijen was het noodzakelijk een zeer performante beweegbare lamellen-zonwering te selecteren, die automatisch gestuurd wordt op basis van zonintensiteit.

De ganse gebouwschil werd bijzonder goed geïsoleerd, kreeg driedubbele beglazing en zeer luchtdichte bouwaansluitingen opdat de warmtebehoefte en koelbehoefte van het gebouw zeer laag zouden zijn, zoals vereist voor een passief kantoor.

Om onnodig energieverbruik en CO2 emissies te vermijden worden de gebouwtechnieken zoals verwarming, ventilatie, koeling, enz. via het geavanceerde gebouwbeheersysteem aangestuurd op basis van o.a. tijd, aanwezigheidsdetectie, meting van de luchtkwaliteit, enz.  Daglichtdimming en automatische sturing van de zonwering regelen de verlichting in functie van het aanbod aan daglicht. Hierdoor kan een  optimaal comfort bereikt worden, terwijl de energie-efficiëntie zo hoog mogelijk gehouden wordt. Ook het waterverbruik werd geoptimaliseerd en alle wc-spoelingen gebeuren met gerecupereerd regenwater.

De verwarming en koeling werd gerealiseerd door middel van een klimaatplafond, gevoed door een 4-pijpssysteem, waarbij 6-wegmengventielen per lokaal de keuze tussen verwarmen of koelen mogelijk maken. Iedereen kan zo een aangenaam comfort bekomen tussen 21°C in de winter en 26°C in de zomer waarbij het plafond gevoed wordt met relatief lage temperaturen in de winter (38°C) en hoge temperaturen in de zomer (17°C) waardoor dit systeem zeer energiezuinig is. De productie van warmte of koude gebeurt door een 4-pijpswarmtepomp met warmterecuperatie die daardoor een zeer hoge seizoensprestatie heeft.