of

Missie Cenergie

  • Haalbaarheidsstudie
  • Conceptstudie
  • Advies duurzaam bouwen
  • Energie Advies
  • Ontwerp speciale technieken

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie welzijnscampus

Oppervlakte: 5.215m2 / + 1.200 m2 ondergrondse parking

Bouwbudget:  ca. 10.500.000 mio € (VIPA gesubsidieerd)

Adres: Stationsstraat, Turnhout

Ontwerpteam:
Bouwheer:  CAW De Kempen vzw - OCMW Turnhout
Architect: Architects in Motion
Energie advies en ontwerp speciale technieken: Cenergie

Uitvoeringstermijn:  2014 – 2018

 

Laag energie welzijnscampus - CAW De Kempen

Het ontwerpteam Architects in Motion (AIM) – CENERGIE won de open offerteaanvraag van CAW De Kempen door middel van een architectuurwedstrijd voor de bouw van de nieuwe welzijnscampus Dr Constant Janssen.

Samen met het OCMW wilde het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen in Turnhout een welzijnsonthaal uitbouwen voor alle burgers van Turnhout en de ruimere regio, in een uniek onthaalconcept dat de vroegere werkingen van OCMW en CAW overstijgt.

Het oude fabriekspand op de site van Janssen Pharmaceutica maakte plaats voor een efficiënte en flexibele energiezuinige nieuwbouw.  Het bestaande ontmoetingscentrum in de Stationsstraat werd verbonden met de nieuwbouw en wordt perfect geïntegreerd in de Welzijnscampus.

Rekening houdend met de grote diversiteit aan doelgroepen moest de nieuwbouw uitermate flexibel zijn qua indeling en technieken, zodat toekomstige aanpassingen aan de samenstelling en behoeften van de gebruikers met een minimale financiële en ecologische impact kunnen uitgevoerd worden.

De nieuwe welzijnscampus met 5.215 m2 bovengronds bouwvolume werd opgebouwd volgens het principe van ‘Front- and Backoffice' en ‘Dedicaded and Non-Dedicaded Workspaces’. Het gebouw omvat o.a. een ruim aanbod van spreekkamers en vormingslokalen en biedt een flexibele kantooromgeving voor de diverse personeelsleden en vrijwilligers, met flexibele landschapskantoren, vergaderaccommodatie en een gezamenlijke refter/cafetaria. In de achterbouw werd een zorghotel met 40 kamers opgenomen. Het geheel is onderkelderd met plaats voor parking en stockage (1.200 m2).

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij het realiseren van dit bouwproject. Binnen de financiële randvoorwaarden van CAW De Kempen werd in samenspraak met Cenergie nagegaan hoe in het concept optimaal met energie en duurzaamheid kon omgegaan worden, zowel in het ontwerp zelf als in de keuze van de materialen. De toegepaste technieken zijn eenvoudig, maar intelligent en robuust en bij de gebruikte materialen ging de voorkeur naar hernieuwbaar, streekeigen en gecertificeerd. Veel aandacht ging daarbij naar isolatie, compactheid, oriëntatie, en materiaalgebruik.

Dit op alle gebied duurzaam gebouw kwam tot stand met een belangrijke financiële inbreng van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) van de Vlaamse Overheid.

Eind juni 2018 vond de ‘voor-oplevering’ plaats van de nieuwe welzijnscampus en in september 2018 namen 200 maatschappelijk werkers het nieuwe gebouw in gebruik.