of

Missie Cenergie

  • Haalbaarheidsstudie
  • Conceptstudie
  • Advies duurzaam bouwen
  • Energie Advies
  • Ontwerp speciale technieken

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie welzijnscampus

Oppervlakte: 5.215m2 / + 1.200 m2 ondergrondse parking

Bouwbudget:  9 mio € (VIPA gesubsidieerd)

Adres: Stationsstraat, Turnhout

Ontwerpteam:
Bouwheer:  CAW De Kempen vzw - OCMW Turnhout
Architect: Architects in Motion
Energie advies en ontwerp speciale technieken: Cenergie

Uitvoeringstermijn:  2014 – 2018

 

Laag energie welzijnscampus

Het ontwerpteam  Architects in Motion (AIM) – CENERGIE won de open offerteaanvraag van CAW De Kempen door middel van een architectuurwedstrijd voor de bouw van de nieuwe welzijnscampus Dr Constant Janssen.

Samen met het OCMW wil het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen in Turnhout een welzijnsonthaal uitbouwen voor alle burgers van Turnhout en de ruimere regio, in een uniek onthaalconcept dat de huidige werkingen van OCMW en CAW overstijgt. Verschillende organisaties en doelgroepen ( burgers, cliënten OCMW en CAW, senioren, jongeren, …) en verschillende functies (onthaal, ambulante en residentiële dienstverlening) zullen verenigd worden in dit gebouw.  

Het oude fabriekspand op de site van Janssen Pharmaceutica maakt plaats voor een efficiënte en flexibele ernergiezuinige nieuwbouw.  Het bestaande ontmoetingscentrum in de Stationsstraat wordt verbonden met de nieuwbouw en wordt perfect geïntegreerd in de Welzijnscampus.

Rekening houdend met de grote diversiteit aan doelgroepen moet de nieuwbouw uitermate flexibel zijn qua indeling en technieken, zodat toekomstige aanpassingen aan de samenstelling en behoeften van de gebruikers met een minimale financiële en ecologische impact kunnen uitgevoerd worden.

De nieuwe welzijnscampus met ca. 5.215 m2 bovengronds bouwvolume omvat o.a. een ruim aanbod van spreekkamers en vormingslokalen en biedt een flexibele kantooromgeving voor de diverse personeelsleden en vrijwilligers (ca. 180 in totaal),  met flexibele landschapskantoren, vergaderaccommodatie en een gezamenlijke refter/cafetaria.  Het geheel wordt onderkelderd met plaats voor parking en stockage (1.200 m2).

Duurzaamheid  speelt  een  belangrijke  rol  bij  het  realiseren  van  dit  bouwproject  binnen de financiële randvoorwaarden van CAW De Kempen, zowel  in het ontwerp zelf als in de keuze van de materialen.

In samenspraak met Cenergie werd nagegaan hoe in het concept optimaal met energie en duurzaamheid kan omgegaan worden. De toegepaste technieken zullen eenvoudig maar intelligent en robuust zijn. De gebruikte materialen zijn bij voorkeur hernieuwbaar, streekeigen en gecertificeerd. Veel aandacht gaat naar isolatie, compactheid, oriëntatie, en materiaalgebruik.