of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie gebouw

Oppervlakte:   5.109 m2

Bouwbudget:  5.800.000,00 €

Adres: Sterrenwijzer 7, 2250 Olen

Ontwerpteam:
Bouwheer : WZC Zilverlinde vzw
Architect : Architects in Motion
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn:
Bouwwerken : 2016 -2017

 

Duurzaam laag energie woonzorgcentrum

In opdracht van Architects in Motion begeleidt Cenergie het duurzaam bouwen traject en de studie technieken voor het nieuw te bouwen WZC De Zilverlinde te Olen.

Op het terrein naast het huidige woonzorgcentrum WZC Zilverlinde, dat momenteel beschikt over een 40-tal kamers en 14 zorgflats, komt een nieuwbouw met 64 éénpersoonskamers, enkele kamers voor kortverblijf, overbruggings- en crisiszorg en een centrum voor dagverzorging.

De bouwheer wenst een duurzaam gebouw, met een laag energieverbruik, lage onderhoudskosten en duurzame materialen. Om deze doelstellingen binnen het vooropgestelde budget te bereiken werd reeds in de voorbereidende ontwerpfase een beroep gedaan op de expertise van Cenergie als adviseur duurzaam bouwen.

Het algemeen principe van de toegepaste technieken is een zo laag mogelijk energieverbruik te bereiken met behoud van een goed comfort. Om dit te verwezenlijken dient er een koppeling te zijn tussen het ventilatiesysteem enerzijds en het verwarmingssysteem, de temperatuur- en CO2-metingen en de brandbeveiliging anderzijds. Verwarming en sanitair warm waterproductie gebeurt door 2 condenserende gasketels met energiezuinige regeling.  De warmteafgifte gebeurt d.m.v. paneelradiatoren.

Voor ventilatie van de kamers opteerde de bouwheer voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem type C. De gemeenschappelijke delen van het gebouw (leefruimte, zithoek, bureau’s, vergaderruimte, wellness, enz.) worden uitgerust met een luchtgroep type D met warmtewiel en naverwamingsbatterij.

De zonnewering, die wordt toegepast op alle gevels, functioneert volledig automatisch, maar kan handmatig per zone overruled worden. De belangrijkste functie van de zonwering is het beperken van zoninstraling wanneer dit ongewenst is (ongewenste warmtelasten), maar ze kan ook gebruikt worden om verblinding te voorkomen.

De bouwwerken werden in augustus 2016 gestart en zullen in juli 2017 voltooid worden.