of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Dynamische simulaties
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties
  • EPB verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie gebouw (K20)

Oppervlakte:  3.500 m2

Bouwbudget:  5.689.000,00 €

Adres: Schoolstraat 44, 2970 Schilde

Ontwerpteam:
Bouwheer : Gemeente Schilde
Architect : Conix RDBM
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn:
Bouwwerken : 2015 - 2017

 

Laag energie gemeenschapscentrum met passieve gebouwschil

Op de parking van het verouderde dienstencentrum van de Gemeente Schilde werd een nieuw duurzaam en energiezuinig gemeenschapscentrum gebouwd. In de nieuwbouw worden verschillende functies ondergebracht, m.n. een tekenacademie, 2 ruime polyvalente zalen, een concertzaal, de muziek- en woordacademie, een professionele keuken met restaurant en een conciërgewoning. Ook de cultuurdienst krijgt hier een permanente vestiging. Het gebouw met 2 bouwlagen is volledig onderkelderd en voorzien van een (artiesten)foyer, kleedkamers, muziekbox volgens ‘box in box’-systeem, bergingen en technische ruimten.

Het gebouw wordt laag energetisch uitgevoerd met een luchtdichtheid (n50-waarde) ≤ 0,6. De gebouwschil werd zo ontworpen dat deze passief is. Er wordt gestreefd naar een K-peil K20.

Om enerzijds ongewenste warmtelasten te vermijden en anderzijds in periodes met warmtevraag de zonne-instraling optimaal te benutten, is het gebouw uitgerust met een combinatie van zonnewerende beglazing en een automatisch gestuurde zonwering die indien gewenst per zone, overruled kan worden.

Het gemeenschapscentrum en de conciërgewoning kregen autonome technische installaties.

De warmte wordt centraal opgewekt d.m.v. hoogrendements- condenserende gasketels. De afgifte gebeurt aan de hand van radiatoren en vloerverwarming met een laag temperatuursregime.

Zowel het gemeenschapscentrum als de conciërgewoning zijn voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Actieve koeling wordt enkel toegepast in de grote zaal, terwijl voor de overige ruimtes optimaal gebruik wordt gemaakt van nachtventilatie. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem, gecombineerd met nachtventilatie heeft minimaal volgende functies: hygiënische ventilatie om de vereiste luchtkwaliteit te handhaven op basis van CO2-meting, verhoogde dagventilatie (free cooling) op basis van de binnen-temperaturen en nachtventilatie (nachtkoeling) op basis van de berekende koelbehoefte. Hierbij worden ’s nachts gemotoriseerd ramen open gestuurd en  wordt de koude buitenlucht het gebouw ingezogen. D.m.v. temperatuursmeting in alle zones worden ramen of roosters zo nodig dichtgestuurd om onderkoeling te vermijden. Enkel in de box in box-klaslokalen werd er geen nachtventilatie voorzien, omdat hier de akoestiek primeert.

Om een optimaal comfort te bereiken bij een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie worden geïntegreerde energiebesparingsfuncties en -routines geconfigureerd via het gebouwbeheerssysteem, afgestemd op het specifieke gebruik van het gebouw en op de ware noden van de gebruikers. Onnodig energieverbruik en CO2 emissies worden vermeden door de verschillende gebouwtechnieken zoals verwarming, sanitaire watervoorziening, ventilatie, koeling, verlichting, enz… aan te sturen op basis van tijd, aanwezigheidsdetectie, meting van de luchtkwaliteit en daglichtmeting. Een bijkomende functie van het gebouwbeheersysteem is het technisch gebouwmanagement. Zo geeft het systeem informatie aan de gebouwbeheerder voor de bediening, het systeemonderhoud en de energiemonitoring met het oog op een continue optimalisatie van de energieperformantie van het gebouw.

De bouwwerken werden aanbesteed in 5 percelen, waarvan 4 percelen voor de speciale technieken.