of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Dynamische gebouwsimulaties
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief BEN-gebouw

Oppervlakte: 2.800m²

Bouwbudget: 6.815.163

Adres: Oude Godstraat, Heist-op-den-Berg

Ontwerpteam:
Bouwheer : Gemeente Heist-op-den-Berg
Architect : Cuypers & Q
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2018 - 2021

BEN nieuwbouwuitbreiding Campus Muziek- en Kunstenacademie

De campussite van de Kunstenacademie is gelegen op een helling in het hart van Heist-op-den-Berg. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe vleugel met leslokalen en een auditorium. Aan de straatzijde telt het gebouw 5 niveaus waarvan 2 ondergronds. Aan de zijde van het binnengebied wordt het aantal niveau’s beperkt tot 3 waarvan 1 niveau ondergronds.

Op basis van het programma en de mogelijkheden van de site wordt resoluut gekozen voor doorgedreven doelstellingen om de primaire energiebehoefte te reduceren. Het ontwerpteam baseert zich hierbij op de penta energetica met de Passiefhuisstandaard als uitgangspunt.

De keuze voor een compacte bouwvorm zorgt voor een beperkte warmtebehoefte in het stookseizoen met eveneens een gunstige invloed op materiaalgebruik en bouwkosten De isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil vergen geen specifiek onderhoud en zullen gedurende de hele levensduur van het gebouw renderen. De performante gebouwschil zorgt ervoor dat de binnenomgeving amper beïnvloed wordt door de buitenomgeving, wat de klimatisatie aanzienlijk vereenvoudigd.

Om optimaal gebruik te maken van zonlicht (warmte en daglicht) werd in het ontwerp een optimum gezocht tussen daglichttoetreding, warmtewinst (g-waarde beglazing) en zomercomfort (passieve koelstrategie door toepassing van zonnewering).

Voor verwarming en koeling wordt gekozen voor een warmtepomp gekoppeld aan een BEO-veld. De ‘gratis’ energie uit de lucht/bodem wordt in de winter gebruikt om het gebouw op te warmen en in de zomer om het gebouw te koelen. Als afgiftesysteem zal vloerverwarming in combinatie met wandverwarming toegepast worden. Dit om een optimaal afgifterendement en comfort te bekomen. Dit afgiftesysteem zal ook aangewend worden voor koeling, aangevuld met koelplafonds waar nodig. In combinatie met een warmtepomp zorgen deze lage-temperatuur afgifte-elementen immers voor een optimaal rendement.

Verse lucht wordt voorzien door een ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie. Dit wil zeggen dat de warmte uit de afgezogen lucht wordt overgedragen aan de inkomende verse lucht. De ventilatie gebeurt vraaggestuurd zodat slechts het benodigde luchtdebiet wordt toegevoerd en onnodige ventilatieverliezen worden vermeden, maar toch steeds een goed comfort wordt behaald. Het ventilatiesysteem wordt aangedreven door zeer efficiënte gelijkstroomventilatoren. Door de warmteterugwinning kan, in combinatie met verbeterde luchtdichtheid, een lager energieverbruik voor de verwarming van het gebouw gerealiseerd worden. Een ander, zelfs belangrijker, voordeel van een ventilatiesysteem, is de toename van het comfort.