of

Missie Cenergie

  • Duurzame energie
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Energieconceptstudie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie gebouw

Oppervlakte: 2.500 m2

Bouwbudget: 3.000.000 €

Adres: Frans Coeckelbergstraat, Heist-op-den-Berg

Ontwerpteam:
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv
Architect: Jef Van Oevelen
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2015 - 2017

 

Renovatie en nieuwbouw uitbreiding secundaire school, TSO en BSO i.k.v. het programma DBFM Scholen van Morgen1

De uitbreiding van de technische school KTA Heist-Op-Den-Berg kwam tot stand via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.  Architektenburo Jef Van Oevelen ontwierp voor de uitbreiding een volledig nieuw gebouw tegenover het bestaande gebouw. De voornaamste uitdaging voor het ontwerpteam lag in de opgelegde bouwlijn langs de Eglantierstraat die slechts weinig bouwopties overliet voor de nieuwbouw die aan de zuidzijde van het terrein gebouwd wordt. De vorm en locatie van de nieuwe constructie voorzien de campus van een mooi binnenplein zonder een gesloten gevoel op te roepen. Tegelijk wordt de groene omgeving van vrijstaande woningen gevrijwaard.

De voorontwerpen van het project zagen er meer open uit, maar vanwege veiligheidsredenen en de akoestiek heeft het architectenbureau gekozen voor een eenvoudiger en beter leesbaar ontwerp. Dankzij de bakstenen sokkel sluit het nieuwe gebouw aan bij het oude. De bovenstructuur is uitgevoerd in vezelcementplaten die het dieper liggende raamvlak van de werkplaatsen omkaderen en zorgen voor een optimale lichtinval in de werkplaatsen. Met een passerelle in staal wordt de verbinding gemaakt met het bestaande gebouw.

Cenergie voorzag o.m. in het ontwerp van het ventilatiesysteem. Het betreft voor de school een systeem D met warmterecuperatie met een hygroscopisch warmtewiel. Voor hygiënische ventilatie wordt het luchtdebiet  geregeld in functie van het CO2-niveau in de desbetreffende zones. Verhoogde dagventilatie is ook voorzien: free cooling, i.e. koeling d.m.v. ventilatie op basis van de binnentemperaturen (temperatuurvoelers per zone).

Het verwarmingssysteem bestaat voornamelijk uit afgifte door radiatoren voor de klassen en kantoren en door luchtverhitters voor de ateliers, aangevuld met verwarmingsbatterijen in de luchtgroep. De opwekking gebeurt door condenserende gasketels.

De elektrische installatie werd specifiek ontworpen voor de noden van een technische school. De verlichting wordt geschakeld op basis van aanwezigheidsdetectie, klassieke schakelaars en daglichtregeling. Afwezigheidsdetectie met manuele overrule voor de klassen. De daglichtsensoren worden rechtstreeks op de ballast uitgevoerd. Deze daglichtsensoren worden op alle armaturen geplaatst, dus niet enkel op de armaturen het dichtst bij de ramen.
 

1 Het Scholen van Morgen-project is voor Vlaanderen het grootste en belangrijkste scholenbouwproject ooit.
Tweehonderd nieuwe schoolcomplexen verdeeld over 165 projecten, goed voor 625.000 m² nieuwe of gerenoveerde gebouwen worden ontworpen door 75 architectenteams, die geselecteerd werden via de Open Oproep-procedure (24), speciale minicompetities (38) of andere procedures (13). De geselecteerde architectenteams kregen allen een cluster van projecten toegewezen. Om de 200 geplande scholen tegen 2016 gerealiseerd te krijgen, is een enorme financiële injectie nodig. De regering opteerde daarom voor een Publiek-Private Samenwerking, de DBFM Scholen van Morgen nv. Als alles volgens plan verloopt, is Vlaanderen tegen 2016 tweehonderd moderne schoolgebouwen rijker. Allen ontworpen volgens strikte energetische specificaties.