of

Missie Cenergie

  • Energiezuinige technieken
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering

Projectfiche

Aard van het gebouw: Bedrijfsgebouw met labo’s

Oppervlakte: 1.795 m2

Adres: Veedijk 56, 2300 Turnhout

Ontwerpteam:
Bouwheer: Lavetan
Architect: AIM
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2014

 
Energiestudie / Studie HVAC

De opdracht bestond uit 2 delen. Enerzijds de studie technieken voor het deel HVAC voor de nieuwbouw-uitbreiding met laboratoria en kantoren en anderzijds de energiestudie van het bestaande gebouw van Lavetan te Turnhout.

Het comfort in het bestaande gebouw was niet naar wens. De doelstelling van onze energiestudie was Lavetan inzicht te verschaffen in de mogelijke comfortverbeteringen en energiebesparende maatregelen. Deze doelstelling vertaalde zich in volgende deelopdrachten:

  • een verbruiksanalyse op basis van de beschikbare verbruiksgegevens;
  • een analyse van de huidige toestand dmv een bondige inventaris van het gebouw, de beschikbare technieken en hun staat (gebouwschil, HVAC, verlichting en hernieuwbare energie);
  • een meetcampagne van de belangrijkste installaties om inzicht te krijgen in hun regeling en verbruik;

Het VRV-systeem in het bestaande gebouwdeel staat niet in voor een goed comfort. Dit is eigen aan het toenmalig gekozen systeem van de eerste generatie. Het huidige 3-pijps-systeem had een aantal comfortproblemen tussen niet gelijkaardige lokalen op eenzelfde unit kunnen oplossen.

Anderzijds zijn er regeltechnisch aan de installatie verbetermogelijkheden. Voelers hangen op de verkeerde plaats waardoor zonne-instraling op de voelers een grote impact heeft op de regeling van de units. Daarnaast zijn er verschillende regelmogelijkheden met de units die via het gebouwbeheersysteem geoptimaliseerd kunnen worden.

Voor het nieuwe gebouwdeel onderzocht Cenergie de verschillende mogelijkheden voor verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen.

De vergelijking VRV en klassieke watersystemen met condenserende ketel en ijswatermachine (monobloc, koeltoren, adiabatische, …) werden onderzocht naar budgettaire alsook energetische haalbaarheid.

Energetisch scoren VRV-systemen van de laatste generatie, indien perfect gestuurd, theoretisch beter ten opzichte van klassieke systemen. Het grote nadeel is dat men een “Lock In” doet. In een VRV-systeem zijn de buitenunit, het leidingwerk en de binnenunit één geheel. Het is zeer moeilijk om achteraf aanpassingen te doen bij eventuele bestemmingswijzigingen. Daarnaast loopt er koelmiddel door het ganse gebouw. Europese wetgeving is mogelijk in voorbereiding om dit te verbieden. Ook de koelmiddelenwetgeving zal wijzigen wat voor onzekerheid zorgt.

Daarom werd een installatie voorzien met condenserende ketel, luchtgroep met kruisstroomwarmtewisselaar, monobloc. In de lokalen ventiloconvectoren op laag verwarmingsregime en hoog ijswaterregime en een aparte hygiënische ventilatie.