of

Missie Cenergie

  • Globale audit

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Kantoorgebouw

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid - AFM

Oppervlakte: 21.613 m2

Adres: Koning Albert I-laan 1, 8000 Brugge

Missie Cenergie:
Energie-audit
Meetcampagne
Optimalisatie van regeling
Energie advies

Energiezorg: t/m 03/2015

 

Energieaudit VAC Brugge met uitgebreide meetcampagne en optimalisatie van de regeling

Deze energieaudit kaderde in een raamcontract voor de Vlaamse Overheid. Het ging om een recent gebouw uit 2006-2010, gebouwd volgens de toen geldende normen en technieken. De opdracht bestond uit twee luiken.

Een eerste luik was de energieaudit. Omwille van de recente bouwdatum en de goede staat van de technieken werd in deze studie de focus gelegd op een uitgebreide meting van de technische installaties met 64 geplaatste sensoren voor temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2, en meetpunten uit het Johnson Controls gebouwbeheersysteem. Op deze manier werd getracht de werking van de regeling te beoordelen op energetisch vlak.

In een tweede luik werden de bevindingen uit de metingen van de energieaudit onder begeleiding van Cenergie verder in detail bestudeerd en werden er verbeteringen aangebracht

Het deel optimalisatie van de regeling was een langlopend project. Cenergie nam het projectmanagement op zich in deze samenwerking (tussen eigenaar Belfius, huurder Vlaamse overheid, gebouwgebruikers,  onderhoudsfirma Dalkia, GBS Johnson Controls, e.a.) en stond ook in voor de technische analyse van de verschillende aanpassingen.

Dit traject werd uitgevoerd volgens IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).

Als eerste stap werden modellen opgesteld voor het baseline verbruik van de hoofdenergiestromen. Dit gebeurde met behulp van een softwaretool, ontwikkeld door het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab). Deze tool laat een “piecewise regression model” toe, hetgeen niet mogelijk is met de klassieke analyse tools.

Vervolgens werden 96 energiemeters van het gebouw automatisch geïmporteerd in het web-based energieboekhoudpakket eSight. De hoofd- en tussenmeters hebben een meetfrequentie van een uur of een kwartier. Op basis van analyses van deze data werden er ranglijsten opgesteld van aandachtspunten en verbetermogelijkheden met een zo groot mogelijke impact op het totale energieverbruik van het gebouw.

Voor de analyse en het zoeken naar mogelijke verbeteringen werd via een remote acces ingelogd op het gebouwbeheersysteem (GBS). In het GBS werden bijkomende controles uitgevoerd en trendings geanalyseerd. Mogelijke verbeteringen (aanpassingen van setpunten en of regelprocessen) werden gedocumenteerd en besproken met de betrokken partijen.

De gerealiseerde besparingen kunnen worden aangetoond door het vergelijken van het werkelijke verbruik met het verbruik volgens het baseline verbruik opgesteld volgens IPMVP.