of

Missie Cenergie

 • Studie duurzaam bouwen & speciale technieken
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • EPB verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Woonzorgcentrum
Laag energiegebouw

Oppervlakte: 5023 m2 nieuwbouw + verbouwing

Bouwbudget: 7.843.016 € (gesubsidieerd door VIPA)

Adres: Liersesteenweg 52, 2547 Lint

Ontwerpteam:
Bouwheer : OCMW Lint
Architect : RDBM Architecten
Spec. Techn. : Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2012 -2017

Lage energie(ver)nieuwbouw rust en verzorgingstehuis WZC De Zonnestraal

WZC De Zonnestraal wordt een hypermodern woonzorgcentrum met 83 kamers die haast twee keer zo groot zijn als nu.  Het nieuwe complex telt drie bouwlagen en een kelderverdieping. De werken verlopen in drie fasen: een nieuw gebouw aan de Liersesteenweg, de verbouwing van de vroegere kamers en de bouw van een extra vleugel.  

De doelstelling van ontwerpers en bouwheer was om een comfortabel en energiezuinig gebouw te realiseren zonder beroep te doen op (te) dure technieken.  Deze doelstelling vertaalt zich in volgende onderdelen:

 • Een E-peil van 60, en een K-waarde van 30
 • Een doorgedreven luchtdichtheid: n50 maximaal 2,0 vol/h
 • Een vraaggestuurde ventilatie per kamer
 • Een warmtekrachtkoppeling die instaat voor elektriciteits- en warmteproductie

De taken van Cenergie in dit project omvatten:

 • Ondersteuning ivm ecologische materialen en rationeel watergebruik
 • Comfortsimulatie en optimalisering bouwfysisch en technische ontwerp
 • Coördinatie van de integratie van de componenten van de passieve technieken
 • Studie speciale technieken: HVAC, ELEK, SAN en LIFT
 • EPB-verslaggeving