of

Missie Cenergie

 • Advies duurzaam bouwen
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • Energiemonitoring
 • Comfortmeting
 • PHPP verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Nieuwbouw Passiefschool

Oppervlakte: 3.600 m2

Bouwbudget: 5.500.000 €  

Adres: Boomgaardstraat 58, 2300 Turnhout

Ontwerpteam:
Bouwheer : DBFM Scholen van Morgen nv
Architect : De Bouwerij - AUPa
Technieken : Cenergie

Bouw: februari 2015 - mei 2016

 
Nieuwbouw passiefschool voor Talentenschool Turnhout

Het betreft een nieuwbouw, gebouwd i.k.v. het programma Scholen van Morgen, de inhaalbeweging in de scholenbouw die op zes jaar tijd 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten zal realiseren (200 schoolgebouwen / 625.000 m² gebouwoppervlakte).

Naast een nieuw gebouw met 3 bouwlagen en een plat dak omvatte dit project ook de aanleg van een parking met 33 plaatsen, de aanleg van een open en overdekte speelplaats, een overdekte fietsenstalling, twee elektriciteitscabines en een gascabine. De passiefbouw als uitbreiding van de bestaande hotelschool vormt een bijkomende vleugel t.o.v. de configuratie van de bestaande gebouwen zodat de voorziene speelplaats aan 3 zijden wordt omsloten.

Het gebouw bevat een gelijkvloerse sokkel met alle functies van de hotelafdeling: 4 grootkeukens, 2 kleinere leskeukens en een restaurant. Verder is er een grote polyvalente ruimte die overdag als refter wordt gebruikt. De verdiepingen bevatten klaslokalen, afgewisseld met open leercentra en enkele praktijkklassen. Alle daken, uitgezonderd het dak van de bovenste bouwlaag, zijn voorzien als extensief groendak.

Cenergie was belast met de studie en de werfopvolging van de technische installaties en trad ook op als adviseur duurzaam bouwen. De uitgangspunten van de studie waren: een goed binnenklimaat gedurende zowel de winter als de zomer, waarbij een minimaal energieverbruik wordt nagestreefd, zowel voor verwarming als voor koeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door een dik isolatiepakket, beperking of uitsluiting van koudebruggen, zeer weinig ongecontroleerde ventilatie en door het gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten. Actieve koeling wordt vermeden door het gebruik van nachtventilatie in combinatie met een hoge thermische massa, zonwering door zowel screens als vaste lamellen en een combinatie van daglichtsturing en energiezuinige LED-verlichting.

Volgende technieken werden specifiek in dit project behandeld:

 • Verwarming met condenserende gasketel en radiatoren
 • Ventilatie d.m.v luchtgroepen met warmterecuperatie en CO2-gestuurde debieten
 • Volledige inrichting van grootkeukens en leskeukens
 • Doorgedreven nachtventilatie ten behoeve van een optimaal zomercomfort