of

Missie Cenergie

 • Advies duurzaam bouwen
 • Ontwerp
 • Thermische simulaties
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • PHPP verslaggeving
 • Energiemonitoring
 • Comfortmeting
   

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief schoolgebouw

Oppervlakte: 3863 m2

Bouwbudget: 5.800.000 €

Adres: Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv
Architect: De Bouwerij - AUPa
Ontwerp speciale technieken & energieadvies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouw: mei 2014 - september 2015

 

De scheepvaartschool Cenflumarin - Campus Leerhaven

Het KTA Zwijndrecht - Cenflumarin, één van de twee secundaire scholen in Vlaanderen waar een maritieme opleiding wordt geboden, verhuisde begin schooljaar 2015-2016 van Zwijndrecht naar de nieuwe maritieme campus op Linkeroever. De school vormt leerlingen die in de toekomst zullen uitgroeien tot schippers, stuurmannen en officieren. De school biedt daarnaast ook externe opleidingen voor volwassenonderwijs aan (GMDSS, Radar, VHF, Radar, beperkte opleiding matroos) en werkt samen met o.m. VDAB en SYNTRA.

Met deze nieuwbouw op het domein waar ook de basisschool en het internaat ‘De Spits’ gelegen zijn werd een eigen campuscultuur gecreëerd met de focus op het maritieme: de ‘campus Leerhaven’.

De nieuwbouw van 3.863 m² werd gebouwd volgens de passiefhuisstandaard en voorziet in een administratieve vleugel, leslokalen voor algemene en nautische vakken, verspreid over 3 verdiepingen, werkplaatsen en een auditorium. Op de bovenste verdieping worden beide vleugels van het U-vormige gebouw met elkaar verbonden via een loopbrug met ronde openingen die refereren naar de patrijspoorten van schepen.

Cenergie ontwierp de technische installaties en assisteerde de architect bij het ontwerp van een passief gebouw.

De grootste uitdaging van de Scheepvaartschool waren de vaklokalen, waaronder de werkplaats scheepswerktuigkunde en de werkplaats lassen. In deze lokalen moest passief hand in hand gaan met zeer specifieke en uitgebreide technische installaties. Het comfort (qua temperatuur en ventilatie) dat beoogd werd, bijvoorbeeld bij het lassen, is zeer verschillend van een normale klasomgeving. De ruimten zijn zo ontworpen dat zowel in de lesmodus als praktijkmodus optimale omstandigheden gegarandeerd kunnen worden.

Het gebouw wordt op natuurlijke wijze gekoeld door nachtventilatie die gebruik maakt van de zichtbare betonmassa van het gebouw. Verder is er een balansventilatie met warmterecuperatie voorzien die gestuurd wordt door een CO2-detectie.  Door de optimale oriëntatie (noord - zuid van de klaslokalen) wordt er maximaal gebruik gemaakt van de zonnewarmte. Oververhitting wordt mee vermeden door vaste luifels op de ramen van de zuidgevels en screens op de oost- en westgevels.