of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Ontwerp technische installaties
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
  • PHPP verslaggeving
  • Energiemonitoring
  • Comfortmeting

Projectfiche

Aard van het gebouw: Nieuwbouw Passiefschool

Oppervlakte:  2.504 m2

Bouwbudget:  4.199.412 €

Adres: Stoepestraat 38, 9960 Assenede

Ontwerpteam:
Bouwheer : DBFM Scholen van Morgen nv
Architect : De Bouwerij 
Ontwerp speciale technieken & energieadvies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2012 - 2016

 

Passieve school voor bijzonder lager onderwijs

Het ontwerp van de nieuwe schoolinfrastructuur voor de Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Zeppelin in Assenede, was vooral een streven naar flexibiliteit, uitbreidbaarheid, synergie en integratie. De nieuwbouw werd uitgevoerd volgens de passiefhuisstandaard.

De totale bruto-oppervlakte gebouwen, 2.504 m², bestaat uit twee gebouwen gekoppeld met een overdekte speelplaats. De twee afzonderlijke volumes zijn verbonden door een betonnen luifel met een loopbrug, wat een verhoogde en een overdekte passage mogelijk maakt. Eén volume bevat de sporthal, refter met keuken, een kookklas en de bijhorende functies. Het andere volume bevat op het gelijkvloers de ondersteunende administratieve functies zoals onder meer de leraarskamer. Daarboven zijn alle klaslokalen op twee verdiepingen voorzien die uitsteken ten opzichte van het gelijkvloers en zo een overdekte ruimte vormen. Er zijn twee overdekte toegangen tot de klaslokalen, wat variatie in gebruik toelaat.

Door het concept van twee aparte volumes, waarbij de sporthal en de refter in een afzonderlijk herkenbaar volume ondergebracht zijn, is het gebruik door derden eenvoudiger te organiseren in verband met afsluitbaarheid en de toegankelijkheid. Ook werd er bij de bepaling van de twee volumes een onderscheid gemaakt tussen akoestisch harde (sport, refter, muziek) en zachte functies (klaslokalen, administratie, leraarskamer). Door deze in aparte volumes onder te brengen wordt mogelijke akoestische hinder tussen de functies vermeden.

Cenergie stond in voor de studie en de werfopvolging van de technische installaties en trad op als adviseur duurzaam bouwen. De voornaamste uitgangspunten van onze studies zijn een goed binnenklimaat garanderen, gedurende zowel de winter als de zomer, waarbij een minimaal energieverbruik centraal staat, zowel voor verwarming als voor koeling. Dit kan worden gerealiseerd door een dik isolatiepakket, beperking of uitsluiting van koudebruggen, zeer weinig ongecontroleerde ventilatie en het gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten. Actieve koeling wordt vermeden door het gebruik van nachtventilatie in combinatie met een hoge thermische massa, zonwering door zowel screens als vaste luifels en daglichtsturing op de verlichting.

Om goed te kunnen evalueren welke bouwkundige of technische maatregelen (of combinaties van maatregelen) nodig zijn, checken we deze aspecten gedurende het ontwerpproces a.h.v. dynamische simulaties. Hierbij kan tot op lokaalniveau en uur per uur berekend worden wat de invloed van de gekozen bouwkundige en technische maatregelen op het comfort, de temperatuur, het daglicht en het energieverbruik gedurende een volledig jaar zal zijn. Met behulp van gespecialiseerde software kunnen we verschillende scenario’s van maatregelen doorrekenen, zodat het ontwerpteam in elke fase van het bouwproces de meest duurzame en goed doordachte keuzes kan maken, in functie van de ambities van de bouwheer en het beschikbare budget.