of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Ontwerp technische installaties
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
  • PHPP verslaggeving
  • Energiemonitoring
  • Comfortmeting

Projectfiche

Aard van het gebouw: Nieuwbouw Passiefschool

Oppervlakte:  2.500 m2

Bouwbudget:  3.000.000 €

Adres: Stoepestraat 38, 9960 Assenede

Ontwerpteam:
Bouwheer : DBFM Scholen van Morgen nv
Architect : De Bouwerij 
Ontwerp speciale technieken & energieadvies: Cenergie

Bouw: januari 2015 – april 2016

 

Passieve school voor bijzonder lager onderwijs

Bij het ontwerp van deze nieuwe schoolinfrastructuur werd vooral gestreefd naar flexibiliteit, uitbreidbaarheid, synergie en integratie. De nieuwbouw van de Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Zeppelin in Assenede werd uitgevoerd volgens de passiefhuisstandaard. De school werd gebouwd i.k.v. het programma Scholen van Morgen, de inhaalbeweging in de scholenbouw die op zes jaar tijd 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten zal realiseren (200 schoolgebouwen / 625.000 m² gebouwoppervlakte).

De totale bruto-oppervlakte gebouwen, 2.504 m², bestaat uit twee gebouwen gekoppeld aan een overdekte speelplaats. De twee afzonderlijke volumes worden verbonden door een betonnen luifel met een loopbrug met een verhoogde en een overdekte passage als resultaat. Eén volume omvat de sporthal, een refter met keuken, een kookklas en de bijbehorende functies. Het andere volume omvat op het gelijkvloers de ondersteunende administratieve functies zoals onder meer de leraarskamer. Op de twee verdiepingen daarboven zijn de klaslokalen gedeeltelijk over het gelijkvloers heen gebouwd waardoor er een overdekte ruimte ontstaat. Er zijn twee overdekte toegangen tot de klaslokalen, waardoor een variabel gebruik tot de mogelijkheden behoort.

Door het concept van twee aparte volumes, waarbij de sporthal en de refter in een afzonderlijk herkenbaar volume zijn ondergebracht, is het gebruik door derden op het vlak van afsluitbaarheid en toegankelijkheid makkelijker te organiseren. Ook werd er bij de bepaling van de twee volumes een onderscheid gemaakt tussen akoestisch harde (sport, refter, muziek) en zachte functies (klaslokalen, administratie, leraarskamer). Door deze in aparte volumes onder te brengen wordt een eventuele akoestische hinder tussen de functies vermeden.

Cenergie verrichtte de studie en de werfopvolging van de technische installaties en was adviseur duurzaam bouwen. De uitgangspunten van de studie waren een goed binnenklimaat gedurende zowel de winter als de zomer, waarbij een minimaal energieverbruik wordt nagestreefd,  zowel voor verwarming als voor koeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door een dik isolatiepakket, beperking of uitsluiting van koudebruggen, zeer weinig ongecontroleerde ventilatie en gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten. Actieve koeling wordt vermeden door het gebruik van nachtventilatie in combinatie met een hoge thermische massa, zonwering door zowel screens als vaste luifels en daglichtsturing op de verlichting.