of

Missie Cenergie

 • Studie duurzaam bouwen & speciale technieken
 • Kosten-batenanalyse
 • Dynamische gebouwsimulatie
 • Comfortstudie
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • Energiemonitoring
 • Comfortmeting
 • PHPP verslaggeving
 • EPB verslaggeving
 

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief kinderdagverblijf en 5 passieve woningen

Oppervlakte:
1.268 m² crèche
1.400 m² ondergrondse parking
780 m² woningen

Bouwbudget:  7.070.500 €

Adres: Van Luppenstraat 44-50, 2018 Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer : AG Vespa
Architect : PULS Architecten
Advies dubo & technieken: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2012-2015

 

Kinderdagverblijf  Bobijn (“Het Kostuumatelier”)
Nieuwbouw van een passieve crèche en 5 woningen

De site van het voormalige Kostuumatelier, gelegen tussen de Van Luppenstraat en het vroegere Militair Hospitaal, was door AG Vespa aangekocht om de oostelijke verbinding te realiseren tussen de woonontwikkeling 't Groen Kwartier en de omliggende wijk.  Op de plaats van het vroegere Kostuumatelier moesten een crèche en 5 woningen worden gebouwd inclusief een ondergrondse parking.  PULS Architecten en Cenergie hadden met hun ontwerp de opdracht binnengehaald en stonden samen in voor de uitvoering ervan.

Het kinderdagverblijf bestaat uit 6 leefgroepen met elk hun eigen rustruimtes en per twee een gezamelijke badruimte en sanitair.  Vooraan in het gebouw bevinden zich kantoren, een ontmoetingsruimte, een keuken en (op de verdieping -1) kleedruimtes met douches.

Streefdoel van het ontwerpteam was de uitvoering van zowel de crèche als de woningen volgens het Passiefhuisprincipe, met een optimaal zomer- en wintercomfort en een extreem laag energieverbruik. Dat betekent dat er o.a. hoge eisen worden gesteld inzake isolatiegraad en luchtdichtheid.

Op basis van de wedstrijdplannen kreeg Cenergie de opdracht om een gedetailleerde kosten-baten analyse te maken van de meerinvestering noodzakelijk voor het passief concept in vergelijking met het behalen van een E60 energiepeil.  Om na te gaan welke maatregelen nodig waren om het gebouw passief te maken, werd een model opgebouwd in PHPP-software. Via een gespecialiseerde simulatiesoftware werd een simulatie van het energieverbruik gemaakt waarbij rekening werd gehouden met de thermische inertie van het gebouw.  Na evaluatie van de meerkost en terugverdientijd werd uiteindelijk door de bouwheer gekozen voor passief.

De verwarming is uitgevoerd volgens het "Thermal Grid" concept, een innovatieve configuratie waarbij de prestatie van de naregeling (PID-regeling, tijdsturing,…) verbeterd wordt zodat de voorregeling kan worden geëlimineerd.

Om grote drukvariaties te vermijden, werd de boomstructuur vervangen door een thermisch net (Thermal Grid).

De gecombineerde leefgroepen beschikken samen over een luchtgroep die geschakeld wordt bij aanwezigheid in één van beide leefgroepen. Om een goed zomercomfort te waarborgen wordt de koelvraag van de crèche, kantoren en vergaderzaal opgevangen door nachtventilatie, waardoor een actieve koelinstallatie wordt vermeden.

De woningen werden voorzien van een centrale verwarmingsketel, decentrale opwekking van warm water en decentrale ventilatie units.

Het dak van het kinderdagverblijf werd ingericht als een groen dak zodat de woningen uitkijken op een groene daktuin.