of

Missie Cenergie

 • Kosten-batenanalyse
 • Comfortstudie
 • Ontwerp en dimensionering speciale technieken a.h.v. dynamische simulaties
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging
 • Oplevering
 • EPB verslaggeving
 • Energiemonitoring
 • Comfortmeting

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie appartementsgebouw

Oppervlakte: 15.000 m2

Bouwbudget: 24.545.000 €

Adres: Werft, 2440 Geel

Ontwerpteam:
Bouwheer: PPS Ecodroom nv/Stad Geel
Architect: THV HUB-Archiles
Energieadvies & Technieken: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2011 - 2016

 

Lage energie-appartementsgebouw met collectieve stookplaats, voorzien van een WKK zonder circulatieleiding voor warm water

De betrachting van de PPS Ecodroom (SPVG) en de stad Geel was het ontwerpen van energiezuinige appartementsgebouwen en commerciële ruimtes. Het maximale gemiddelde E-peil mocht niet meer bedragen dan E 55.

Het project Ecodroom bestaat uit 3 woonblokken (A, B en C), samen ongeveer 120 appartementen en een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage (publiek en privaat). Naast  woon- en winkelruimtes biedt het complex tevens onderdak aan publieke instellingen zoals bijvoorbeeld het vredegerecht.  Door de grote variatie (van sociale koop- en huurappartementen tot en met een penthouse en service-flats) spreekt Ecodroom een ruim publiek aan. Zonder in te boeten aan comfort kunnen de bewoners genieten van een mooie en energiezuinige woning.

Bij het ontwerp ging een speciale aandacht uit naar de warmwaterproductie. In goed geïsoleerde gebouwen ontstaat immers een onevenwicht tussen het verwarmingsvermogen en het benodigde vermogen voor sanitair warm water. Bij decentrale systemen moet men daardoor kiezen tussen een hoog rendement voor verwarming (laag vermogen) en een laag warmwatercomfort of een slecht verwarmingsrendement (hoog vermogen) en een goed warmwatercomfort. Centrale warmteopwekking kan dit onevenwicht opvangen, maar kampt met grote verliezen ter hoogte van de circulatieleiding.

Een studie wees uit dat een aantal doelbewuste maatregelen de warmwaterproductie voor sanitair en verwarming goedkoper en energiezuiniger kon maken dan in een klassiek gebouw.

Het unieke en innovatieve binnen dit bouwproject is:

 • Het ontbreken van een circulatieleiding voor warm water.
 • Warmteafgifte in de appartementen op hoge temperatuur en variabel debiet.
 • Een hoger regelrendement door het ontbreken van enige voorregeling.
 • Een extreem lage retourtemperatuur (15-20° C bij warm waterproductie, 25-30° C bij verwarming) waardoor condensatie steeds gegarandeerd is.
 • Het inzetten van een WKK gedimensioneerd op het warm water.

Op het vlak van algemene duurzaamheid, inclusief duurzame materialen en water, zijn de gebruikte technieken duurzaam:

 • Doorgedreven geïsoleerde en luchtdicht afgewerkte appartementen, met ventilatie met warmterecuperatie (systeem D) per appartement in blokken A en C en systeem C in blok B.
 • Resol afgewerkt met buitenpleisterwerk.
 • Regenwaterrecuperatie voor huishoudelijk gebruik vanop de niet zichtbare daken. Groendaken voor waterbuffering op de zichtbare daken.

Het concept biedt bijzonder veel potentieel. Het voorgestelde concept is zo eenvoudig en ruim toepasbaar dat dit zowel in nieuwbouw als in grondige renovaties toegepast kan worden en zowel bij klassieke verwarmingsketels als bij WKK’s of warmtepompen.