of

Missie Cenergie

  • Kosten Baten Analyse
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
  • Energiemonitoring
  • Comfortmeting

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Kantoorgebouw

Oppervlakte: 1.600 m2

Kost: 3.040.000 €

Adres:
Adriaan Brouwersstraat - Giststraat - Brouwersvliet, Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer: SD Worx
Ontwerpteam: Stramien CVBA
i.s.m. Cenergie CVBA
Spec. Technieken: Cenergie CVBA

Uitvoeringstermijn: 2009 - 2011

foto: © Eveline Boone

 
Het bestaande pakhuis ‘Kendall’ werd voor SD Worx omgevormd tot een hedendaags kantoorgebouw.

Het basisconcept voorzag de uitbraak van een volledige vloerplaat halverwege het gebouw, om voldoende lichtinval te garanderen. Achteraan tegen de scheimuur werd op elke verdieping een lange kern ingeplant met alle vaste voorzieningen. Daaromheen bleef de gehele oppervlakte open en beschikbaar als flexibel kantoorlandschap.

Het bestaande dakvolume werd vervangen door een nieuwe transparante staalstructuur. De ritmiek en de regelmaat ervan verwijzen naar de rigide baksteenarchitectuur van het oude pakhuis. Het nieuwe dak vormt tegelijk het verlengde en het tegengestelde van het bestaande gebouw. Beide vormen samen een nieuwe eenheid.

Het hele gebouw werd geklimatiseerd via een energiezuinig concept met zonnewering, nachtventilatie en free-cooling. Uitgebreid studiewerk toonde aan dat ook bij renovatie op een rendabele manier duurzame ingrepen toepasbaar zijn als een zinvolle bijdrage tot de kwaliteit van de architectuur en het comfort in het gebouw.

Een luchtdichte en goed geïsoleerde buitenschil vormt de basis van het totaalconcept. Daarom werd er bijzondere aandacht geschonken aan de detaillering. Het concept van de technische installaties werd geïntegreerd ontworpen, zodat het innovatieve technische systeem op een duurzame manier in het concept van het gebouw kon worden ingepast. Het duurzame totaalconcept dat werd toegepast, combineert een intelligente gevel met een hybride ventilatiesysteem, een flexibele ruimtelijke indeling en de integratie van duurzame en innovatieve technieken.

Om een toekomstgerichte flexibiliteit en een optimale daglichttoetreding te kunnen verzekeren werd een vloerplaat verwijderd, werd gewerkt met open plafonds en zorgt de verhoogde vloer voor een vrije opdeling, in combinatie met een centrale vaste kern van technieken en circulatiezones.

Het nieuwe transparante dakvolume is voorzien van een vaste uitkraging met daglichtgestuurde lamellen die licht en warmte toelaten in de winter en in de zomer sluiten om oververhitting tegen te gaan.

In de technische installaties werd vooral gestreefd naar eenvoud. Het gebouw regelt zichzelf en verbruikt geen energie als er geen vraag is. De verwarming en de ventilatie vallen uit als er geen vraag is en komt in een slaapstand van precomfort terecht. De installatie is zelfregelend en staat garant voor een optimaal comfort. De resterende warmtebehoefte (minder dan 82% van een standaard nieuwbouwkantoor) wordt voorzien via een condenserende ketel op lage temperatuur. De ventilatielucht wordt verzekerd door een luchtgroep met warmtewiel die in free-cool modus het gebouw natuurlijk kan afkoelen in combinatie met gemotoriseerde opengaande ramen. Dankzij het innovatieve totaalconcept ligt het energieverbruik[1] van deze renovatie 42,5 % lager dan een marktconform kantoor. Geschakelde stopcontacten zorgen voor een reductie van het stand-by verbruik en alle verlichting wordt daglichtgeschakeld en via beweging.

Er werd ook aandacht besteed aan het onderhouds- en gebruiksgemak van de systemen (raammotoren, zonwering, gevelmateriaal). De gebruiker kan de automatische regeling via de GBS, met open bussysteem, altijd overrulen waardoor het gebruikscomfort verhoogt. Het wit grind op het dak zorgt voor filtering en reflectie maar vermijdt ook het gebruik van milieuonvriendelijke lijmen. Regenwater wordt gebruikt voor het sanitair.

[1] Zonder opname van verbruik kantoorapparaten.