of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Haalbaarheidsstudie 
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
  • Comfortmeting
  • Energiebeheer

Projectfiche

Aard van het gebouw: Bijna-energieneutrale basisschool

Oppervlakte:  4500m²

Bouwbudget:
Totaal bouwbudget : € 7.699.818
Budget technieken : € 2.198.445 

Adres: Kerkstraat 11 te 2370 Arendonk

Ontwerpteam:
Bouwheer: Gemeente Arendonk 
Architect: Markant architecten 
Ontwerp speciale technieken & 
Advies duurzaam bouwen: Cenergie
 

Uitvoeringstermijn: 2018 - 2023

Bijna-energieneutrale basisschool met BEO-veld en betonkernactivering

Cenergie won samen met Markant architecten en studiebureau Depré de ontwerpwedstrijd voor een nieuw te bouwen gemeentelijke basisschool op en naast de huidige schoolsite in de Kerkstraat in Arendonk. Het is een nieuwbouw in twee bouwlagen met 8 kleuterklassen, 18 klassen voor de lagere school, een sportzaal, ateliers, snoezelruimtes, refters, kantoren en een grote overdekte fietsenstalling voor 310 fietsen. Er is plaats voor 500 leerlingen. 
Cenergie staat in voor het advies duurzaam bouwen en het uitwerken van de technieken.
In aanvangsfase onderzocht Cenergie eerst verschillende energieconceptscenario’s om na te gaan of de opdrachtgever niet verder kon gaan dan de initiële wens van een BEN-gebouw.e

Door de energievraag voor verwarming en koeling te reduceren, o.m. door een combinatie van compactheid, oriëntatie en zeer goede isolatie wordt het eenvoudiger om het resterende verbruik op te vangen met hernieuwbare energie. De warmteverliezen werden berekend met behulp van dynamische simulaties waarbij interne warmtelasten en zonnelasten dynamisch verrekend worden. 

De keuze ging naar een energieconcept zonder fossiele brandstoffen. De verwarmingsvraag wordt volledig opgevangen door een warmtepomp met BEO-veld. Deze heeft slechts een klein deel (ongeveer ¼) elektriciteit nodig om de warmte naar een bruikbaar niveau te “pompen”. De opgewekte warmte wordt afgegeven met behulp van Beton-Kern-Activering (BKA). In zomerperiode kan het water van het BEO-veld rechtstreeks in de betonkernactivering gepompt worden om het gebouw ‘passief’ te koelen. Om de koelvraag verder zo beperkt mogelijk te houden wordt er op de oost-, zuid- en westgevels gebruik gemaakt van automatisch gestuurde zonwering. In grote lokalen met variabele bezetting zal het debiet van de ventilatie geregeld worden in functie van het CO2-niveau, om zo het elektrisch verbruik van de ventilatoren zo veel mogelijk te beperken en toch een optimaal binnenklimaat te behouden.

Door LED-verlichting te voorzien met daglichtsensoren en afwezigheidsdectectie kan de elektriciteitsvraag aanzienlijk gereduceerd worden. 

De regenwaterafvoer wordt gebufferd en gefilterd om hergebruikt te worden voor buitenkraantjes en spoeling van toiletten en urinoirs. Het sanitair warm water van de sporthal wordt met een zonneboiler opgewekt.

Bij de materiaalkeuze werd zoveel mogelijk geopteerd voor gerecycleerde of lokale materialen en wordt rekening gehouden met toekomstig hergebruik.

Door de HVAC-installatie te beheren via een gebouwbeheersysteem kunnen de energiestromen (water, elektriciteit, wamte,…) overzichtelijk gemaakt worden. De meest efficiënte installatie plaatsen wil niet per definitie zeggen dat ze optimaal werkt. Daarom wordt in de nazorgfase een energieboeking geïmplementeerd om alle verbruiken continu op te blijven volgen. Op deze manier kan een optimale fine-tuning van de energietechnieken van het gebouw zoals het aanpassen van de regelingen gebeuren.

De bouwwerken zijn voltooid. De nieuwe klassen werden op 1 september 2023 in gebruik genomen.
De Gemeentelijke basisschool het voortaan GBS De Stip.