of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Ontwerp speciale technieken
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag-energie gebouw

Oppervlakte: 2.000 m2 + kelder 500 m2

Bouwbudget: 4.200.000 €

Adres: Diestseweg 144, Geel

Ontwerpteam:
Bouwheer: OCMW - CAW De Kempen
Architect: Architects in Motion
Advies duurzaam bouwen, ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2020 - 2022

 
Duurzaam laag-energie centrum voor welzijnsonthaal OCMW/CAW

CAW De Kempen en stad Geel. In de nieuwbouw worden de Geelse werkingen van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen gecentraliseerd. Zo zal de jongerenwerking (JAC) er haar plek hebben en is er eveneens plaats voorzien voor tijdelijke residentiële opvang van dak- en thuislozen. Ook de stad Geel en het OCMW beschikken over een aantal ruimtes in de nieuwbouw.

De constructie is een eenvoudig volume van drie bouwlagen, volledig bekleed met leien. De gevels aan de kopse kanten bestaan uit grote glaspartijen.

De nieuwe welzijnscampus met 2.000 m2 bovengronds bouwvolume werd opgebouwd volgens het principe van ‘Front- and Backoffice' en ‘Dedicaded and Non-Dedicaded Workspaces’. Het gebouw omvat o.a. een ruim aanbod van spreekkamers en vormingslokalen en biedt een flexibele kantooromgeving voor de diverse personeelsleden en vrijwilligers, met flexibele landschapskantoren, vergaderaccommodatie en een gezamenlijke refter/cafetaria. In de achterbouw werd een zorghotel met 18 kamers opgenomen. Het geheel is onderkelderd met plaats voor parking en stockage (550 m2).

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij het realiseren van dit bouwproject. Binnen de financiële randvoorwaarden van CAW De Kempen werd in samenspraak met Cenergie nagegaan hoe in het concept optimaal met energie en duurzaamheid kon omgegaan worden, zowel in het ontwerp zelf als in de keuze van de materialen. De toegepaste technieken zijn eenvoudig, maar intelligent en robuust en bij de gebruikte materialen ging de voorkeur naar hernieuwbaar, streekeigen en gecertificeerd. Veel aandacht ging daarbij naar isolatie, compactheid, oriëntatie, en materiaalgebruik.

Het leien dak is aan de zuidkant vol gelegd met PV-panelen om eigen elektriciteit op te wekken. Het water dat op het dak valt zal opgevangen en gerecupereerd worden voor hergebruik. Op deze wijze wordt de energiecyclus zo veel mogelijk gesloten.

Dit op alle gebied duurzaam gebouw kwam tot stand met een belangrijke financiële inbreng van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) van de Vlaamse Overheid.