of

Missie Cenergie

Advies duurzaam bouwen
Energieconceptstudie
Comfortstudie
Ontwerp Speciale Technieken
EPB-verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Renovatie en nieuwbouw technische school & sporthal

Oppervlakte: 7.194 m2

Bouwbudget: 9.968.500 € /
Budget speciale technieken: 2.600.000 €

Adres: Begijnhoflaan 1, Dendermonde

Ontwerpteam:
Bouwheer : GO! Onderwijs Vlaamse Gemeenschap
Architect : B-architecten
Studie en opvolging speciale technieken en duurzaamheidsconcept: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2019 - 2021

foto's: © Lucid

 

Renovatie erfgoed en nieuwbouw van een technische scholencampus met sportinfrastructuur

B-architecten won in samenwerking met Omgeving, Cenergie, Util en Daidalos Peutz de ontwerpwedstrijd voor GO! Talent, het voormalig Koninklijk Technisch Atheneum in Dendermonde, een secundaire school met opleidingen in de zorg, commerciële en industriële sectoren.  De school biedt plaats aan 600 leerlingen over een oppervlakte van 7.194 m2 aan de rand van het historisch centrum van Dendermonde.

Cenergie stond in voor het duurzaamheidsconcept en de studies technieken tot en met de uitvoeringsbegeleiding, evenals de EPB-verslaggeving.

Het project omvat de transformatie van het bestaande Aria-gebouw (vastgesteld Bouwkundig Erfgoed), met een prachtige uit de jaren twintig daterende architectuur, dat is omgevormd naar hedendaagse onderwijsfaciliteiten voor de zorg- en commerciële richtingen. Aan de westelijke zijde van de site bevinden zich een vooruitstrevende nieuwbouw van drie verdiepingen hoog met voornamelijk klaslokalen, labo’s en werkruimtes voor de industriële afdelingen en een sportcentrum. De circulatiezones, opgevat als semi-openlucht ruimtes, omslaan het gebouw op elk niveau en fungeren als bemiddelaar tussen de binnen- en buitenomgeving, terwijl ze ook de klimaatcondities en het geluidsniveau temperen zowel binnen als buiten. Alle drie de gebouwen zijn verbonden met elkaar door een continuüm van publieke en semi-publieke ruimtes. Drie centrale pleinen verbinden en isoleren tegelijk de gebouwen en creëren zo een gemeenschappelijke ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Toekomstgericht maken de secundaire school en sportinfrastructuur deel uit van een kwaliteitsvolle, duurzame en multifunctionele schoolinfrastructuur binnen de doelstelling van een ‘brede campus’, waar door nauwere samenwerking van de Dendermondse middenscholen, leerlingen uit de eerste graad intensiever in contact kunnen komen met techniek en de mogelijkheden van een opleiding binnen de industriële sector. Ook externe bedrijven en organisaties kunnen gebruik maken van de gebouwen. Het ontwerp verlangde dan ook een uiterst flexibele structuur met duurzame technieken en onderhoudsvriendelijke materialen.

Het bestaande bouwkundig erfgoed hergebruiken en de nieuwe ingrepen er tot een minimum beperken, het aanpasbaar ontwerpen op gebouwniveau en de technieken zichtbaar in opbouw uitvoeren om hun onderhoud te faciliteren en hergebruik mogelijk te maken, waren de voornaamste uitgangspunten bij het ontwerp.

Bij het Aria-gebouw is er gekozen voor een ‘zachte’ renovatie met basistechnieken en hergebruik van materialen om de impact op de bestaande structuren te beperken. Akoestisch isolerende toevoerroosters op het nieuwe buitenschrijnwerk zorgen voor een natuurlijke aanvoer van verse lucht. Via gedwongen mechanische afvoer wordt de vervuilde lucht weggezogen. Condenserende gasketels en radiatoren zorgen voor het wintercomfort, gemotoriseerde screens voor het zomercomfort. Een oorspronkelijke stookplaats op de site werd uitgebreid om ook de nieuwbouw van warmte te voorzien. Industriële vloerverwarming geeft een optimaal afgifterendement en comfort in de hoge ruimtes. Voor de ventilatie is gekozen voor systeem D met warmterecuperatie, gecombineerd met plaatselijke afzuigingen bij specifieke industriële processen.

In beide gebouwen zorgt performante LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtdimming voor de energiezuinige verlichting van elke leer- en werkplek.

Meer lezen over dit project?

>> www.archdaily.com
>> architectura.be
>> circubuild.be