of

Missie Cenergie

  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
  • Energiemonitoring
  • Comfortmeting

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Gemeentelijk Administratief & Cultureel Centrum / Politiepost
Laag energieconcept met hybride ventilatie

Oppervlakte: 5.900 m2

Bouwbudget: 11.425.000 €

Adres:
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Ontwerpteam:
Bouwheer: ACCB
Architect : DMT Arch.
Spec. Techn.: Cegelec
Energie advies : Cenergie

Missie Cenergie:
Duurzaam ontwerp
Thermische simulatie
Renovatiestudie
Energiestudie
Speciale technieken op principeschema niveau

Uitvoeringstermijn: 2006 – 2008
Nazorg & energieboekhouding 2008 - 2011

 

Herbestemming van religieus erfgoed tot administratief centrum
Lage energieconcept met hybride ventilatie

Het aanvankelijke klooster "Bethaniënhuis" te Zoersel werd omgebouwd tot een administratief centrum dat zowel de gemeentelijke diensten als politie en OCMW herbergt. Verder is er ruimte voorzien voor socioculturele aangelegenheden. Op energetisch vlak werden aanzienlijke verbeteringen aangebracht met respect voor de unieke architectuur van het klooster.

Cenergie werd ingezet als adviseur Duurzaam Bouwen en als studiebureau speciale technieken. Het verifieerde de performantie van het definitieve energieconcept aan de hand van dynamische simulaties en stond na de oplevering gedurende 5 jaar in voor het energiebeheer, de enige manier om de continuïteit van de energiebesparingen te garanderen.

Cenergie werkte een systeem uit dat zoveel mogelijk op basis van natuurlijke krachten tegemoet komt aan de utiliteitsvoorzieningen van het gebouw. Mechanische opties werden enkel geïntegreerd ter ondersteuning of om tegemoet te komen aan bijzondere situaties. Hoewel aan de bakstenenstructuur van het gebouw niet mocht worden geraakt, is de gebouwschil toch verbeterd. Het dak werd met 16 cm rotswol geïsoleerd en er werd nieuw schrijnwerk met hoge rendementsbeglazing ingebracht. Op bouwfysisch gebied werd het binnenplein omgevormd tot atrium (verhoging van de compactheid). Deze nieuwe compactheid betekende zowel een verbetering inzake zuinig energiegebruik als een uitdaging op het vlak van verluchting.

Wat dit project uniek maakt, is de implementatie van hybride ventilatie. Deze ventilatiestrategie maakt gebruik van gestuurde natuurlijke ventilatie met eventuele mechanische ondersteuning. Via op CO2-, bezetting- en temperatuurgestuurde raammotoren komt de verse lucht het gebouw binnen. De luchtafvoer gebeurt door grote openingen die via het sheddak naar de voorgevel leiden. De extractoren treden pas in werking wanneer de condities voor natuurlijke ventilatie niet voldoen. Via een hybride ventilatie worden niet alleen de zuiverheid van de lucht en een duurzame warmte gegarandeerd, maar ontstaat er ook een maximaal comfort. Het systeem werd hier voor het eerst geïntroduceerd in België.

Ondanks dit 'natuurlijke' verhaal, wordt er ook aan warmtewinning gedaan via een warmtewiel. Via indeling van het gebouw in verbruikerscompartimenten, kon een optimalisatie van het warmtegebruik worden gerealiseerd. In de lente wordt er gebruik gemaakt van free cooling; in de zomer ondersteunt een geoptimaliseerde nachtventilatie de afkoeling  van het gebouw. In de feestzaal is wel een klassieke koeling voorzien, maar die werd geoptimaliseerd met frequentiegestuurde ventilatoren.

Tot slot wordt er ook energie bezuinigd door de interne lasten laag te houden. De zonnewinsten worden beperkt. De armaturen worden daglichtgestuurd en functioneren op aanwezigheid van de gebruikers.

Het Bethaniënhuis in Zoersel bewijst de noodzaak van goeddoordachte technieken om binnen complexe randvoorwaarden de hoogste mate van duurzaamheid, energie-efficiëntie en comfort te verenigen.

Het Bethaniënhuis won de Facility Award in 2009.