of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Thermodynamische simulatie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
  • EPB en PHPP verslaggeving

Projectfiche

Aard van het gebouw: Passief / energieneutraal gebouw

Oppervlakte: 4.650 m2

Bouwbudget: 10.400.000 €

Adres: Klapgat 5, 3150 Haacht

Ontwerpteam:
Bouwheer : Igor NV
Architect : Osar architecten
Ontwerp speciale technieken & energie advies

Uitvoeringstermijn: 2017 - 2020

© foto's: CLT-s / Sebastien Adriaensen fotografie

 

Energieneutraal dienstencentrum met serviceflats volgens de principes van circulair bouwen

Osar architecten realiseerde voor Igor nv een nieuwbouwcomplex met 53 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en ondergrondse parking in het centrum van Haacht. De opdracht van Cenergie betrof het begeleiden van het bouwteam voor de selectie en het ontwerp van de duurzame energiezuinige technieken en aansluitend tijdens de werfuitvoering.

In het voorgestelde concept werd ingezet op een brede interpretatie van duurzaamheid met een optimaal evenwicht tussen duurzaamheid op vlak van comfort, economie en ecologie met behulp van de Trias Energetica strategie.

De draagstructuur van het gebouw werd uitgevoerd in CLT (Cross Laminated Timber of Kruiselings Verlijmd hout) van duurzaam beheerd dennenhout.

De warmtewinsten worden beperkt door een performante gebouwschil waarbij de U-waarden van een passief woning nagestreefd worden. De zonnewinsten worden beperkt door de structurele oversteken die de terrassen vormen en door screens.

De productie van verwarming gebeurt via een collectief monovalent geothermisch warmtepompsysteem, gekoppeld aan een BEO (boorgat energie opslag) veld. De afgifte gebeurt hoofdzakelijk via het lage temperatuursysteem van vloerverwarming. De koude die in de winter wordt opgeslagen in de bodem wordt gebruikt voor passieve koeling in de zomer waardoor de bodem op lange termijn in balans blijft.
Afgifte van de koeling gebeurt via de ‘vloerverwarming’ en omkeerbare ‘verwarmingsbatterij’ in de luchtgroepen.

Een ventilatiesysteem type D wordt toegepast met behulp van collectieve luchtgroepen met warmterecuperatie. Door gebruik van een roterend warmtewiel kan niet alleen vocht gerecupereerd worden, maar kan door het stilzetten van het wiel ook freecooling ingezet worden via de buitenlucht.

Het sanitair warm water wordt opgewekt via hetzelfde BEO veld met warmtepomp en wordt verdeeld naar de appartementen via een circulatieleiding.
Regenwater wordt gerecupereerd en hergebruikt voor de toiletten van de appartementen.
Het dak wordt uitgerust met PV-panelen dewelke de gemeenschappelijke delen en de collectieve technische installaties van elektriciteit voorzien. Een intelligent laadsysteem voor elektrische wagens zal de opgewekte elektriciteit maximaal benutten voor eigen gebruik.