of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Dynamische gebouwsimulatie,
  • Daglichtstudie, Comfortstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken
  • EPB verslaggeving, C-CalC, Totem

Projectfiche

Aard van het gebouw: Circulair BEN schoolgebouw

Oppervlakte: 1.900 m2

Bouwbudget: 3.600.000 €

Adres: Antwerpsebaan 145, Mechelen

Ontwerpteam:
Bouwheer : Provincie Antwerpen
Architect : HASA architecten
Ontwerp speciale technieken &
adviseur duurzaamheid, circulair bouwen en energie-efficiëntie: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2019-2023 / Bouwwerken 2022-2023

© foto's Hasa architecten

 
Circulair - polyvalent schoolgebouw
(Mechelen - provinciale scholen voor tuinbouw en techniek)

De Provinciale Tuinbouwschool in Mechelen heeft nood aan extra ruimte om de eerste graad van de afdeling STEM te huisvesten. Het project betreft een nieuwbouw (blok G) aan de rand van de site, in het verlengde van een recent door LAVA architecten gerealiseerd gebouw (blok I).

Het betreft een circulaire uitbreiding,. Bij het ontwerp van HASA-Architecten hebben Cenergie en BAS bvba het gebouw grondig geanalyseerd naar circulariteit en aanpasbaarheid. Hierdoor is er gekozen voor een betonnen draagstructuur met een logische maatvoering die vrij invulbaar is en losgekoppeld wordt van de afwerkingslagen. Maar ook andere keuzes maken het gebouw circulair.

Cenergie adviseerde over die circulaire maatregelen en bepaalde ook het energieconcept. Om een zicht te krijgen op het belang van bepaalde maatregelen werd het gebouw ingegeven in C-CalC. Voor specifieke geveldetails werd een analyse gedaan in Totem.

Ook goed georiënteerde functies, compactheid en het minimaliseren van het energieverbruik door een sterk isolerende, luchtdichte buitenschil, waren belangrijke criteria van de opdrachtgevers. De voorziene inplanting garandeert die compactheid, maar beperkte wel de mogelijkheden op het vlak van oriëntatie. Om de juiste maatregelen te bepalen, voerde Cenergie een dynamische gebouwsimulatie en een daglichtsimulatie uit. Zo werd onder andere de grootte van de daklichten, raampartijen, luifel, de vaste zonwering en de locatie van mobiele zonwering vastgelegd op basis van deze simulaties.

De performante gebouwschil wordt aangevuld met actieve en passieve duurzame technieken. Zo wordt de nieuwbouw uitgerust met een warmtepomp met BEO-veld. De warmtepomp wordt gebruikt om zowel passief te koelen als te verwarmen. De opgewekte warmte wordt afgegeven met behulp van betonkernactivering via horizontale ribben in het plafond.

De nodige maatregelen tegen oververhitting worden voorzien onder vorm van deels vaste, deels mobiele zonwering – in functie van de oriëntatie –, opengaande daklichten en aangepaste beglazing. Verder wordt er in de zomer gebruik gemaakt van de inertie van het gebouw om ’s nachts passief te koelen met behulp van geokoeling via de betonkernactivering en intensieve nachtventilatie.
De ventilatie gebeurt met een CO2-gestuurd systeem D met warmterecuperatie, een systematisch patroon is aangebracht in de luchtverdeling zodat de binnenwanden van de klaslokalen eenvoudig te verplaatsen zijn zonder de luchttechnische installatie aan te passen.

Om het waterverbruik te beperken worden waterbesparende toestellen voorzien en wordt het hemelwater gebufferd en gerecupereerd om optimaal hergebruikt te worden in de tuin, spoeling van toiletten en urinoirs.  Het sanitair warm water wordt decentraal opgewekt, daar waar nodig.

Het elektriciteitsverbruik zal zoveel mogelijk beperkt worden door gebruik te maken van een energiezuinige en efficiënte verlichtingsinstallatie met daglichtdimming die wordt aangestuurd d.m.v. aanwezigheidsdetectie. Door gebruik te maken van toegankelijke en doordachte kabelbegeleiding zal de zwak- en sterkstroom installatie aanpasbaar zijn naar de noden van de gebruikers van de toekomst zonder constructieve aanpassingen aan het gebouw.

Zelfs zonder het in rekening brengen van de voorziene pv-panelen zal het nieuwe gebouw ‘BEN’ zijn.