of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Energieconceptstudie 
  • Comfortstudie
  • Ontwerp Speciale Technieken

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie renovatie historisch erfgoed

Oppervlakte:  3.800 m2

Bouwbudget:  4.900.000 €

Adres: Be-Mine, Beringen

Ontwerpteam:
Bouwheer : Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn vzw
Architect : TV AAC Architecture – a2o-architecten
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2019 - 2021

Reconversie van historisch vestiairegebouw op de voormalige mijnsite be-Mine tot twee vrije basisscholen

Het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn kreeg van AGION subsidies voor een nieuwe gezamenlijke schoolinfrastructuur voor de basis- en kleuterscholen De Horizon en Het Mozaïek. Beide scholen verhuizen naar het voormalig vestiairegebouw op de mijnsite be-Mine, dat zich door zijn structuur en openheid uitstekend leent om er klaslokalen in onder te brengen. De toekomstgerichte herbestemming van het beschermd monument brengt kinderen en jongeren in contact met het historisch erfgoed.

De school krijgt een eigentijdse, moderne infrastructuur, die multifunctioneel wordt benut en de brede leef- en leeromgeving maximaal ondersteunt, waarmee het schoolbestuur zich engageert om op be-MINE het concept van de ‘Brede School’ uit te bouwen.

De “TV AAC Architecture - a2o-architecten” vormde voor dit project, tesamen met Cenergie, Greisch, Steto en Fris in het Landschap, een sterk multidisciplinair ontwerpteam dat de wedstrijd won. Cenergie heeft, naast een uitgebreid portfolio op het vlak van nieuwe scholenbouw, ook de nodige ervaring opgebouwd met studies van herbestemmingsprojecten van beschermde historische gebouwen in Vlaanderen en Brussel.  We zoeken hierbij naar ecologisch verantwoorde technische ontwerpoplossingen met maximaal respect voor de bestaande structuren.

Het doel is om de school kwaliteitsvol, duurzaam en functioneel in te richten, aangepast aan de hedendaagse eisen inzake scholenbouw, comfort en bouwtechnieken. Vanaf het concept tot de definitieve oplevering staat Cenergie de architecten en de bouwheer bij in het selecteren van de meest optimale technische installatie op vlak van energieverbruik en installatiekosten. Daarnaast wordt er met behulp van audits en simulaties een totaaladvies aangeboden om tot een duurzame gebouwschil te komen. Hierbij wordt de beschermde aard van het gebouw steeds in rekening gebracht.

De warmte in het gebouw zal in de eerste plaats opgewekt worden door een efficiënte lucht-water-warmtepomp, met als doel om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Een condenserende gasketel zal enkel inspringen bij piekmomenten. De warmte wordt in het gebouw afgegeven dor middel van vloerverwarming.

Een centraal gestuurde zonwering zorgt ervoor dat ongewenste externe zonnelasten in de zomer zo veel mogelijk vermeden worden. Verder wordt er in de zomer gebruik gemaakt van de inertie van het gebouw om ’s nachts passief te koelen met behulp van intensieve nachtventilatie. Het regenwater wordt gebufferd en gefilterd om optimaal hergebruikt te worden voor spoeling van toiletten en urinoirs. Het sanitair warm water wordt decentraal opgewekt, daar waar nodig. Een vraaggestuurde ventilatie met warmterecuperatie zorgt voor een optimaal binnenklimaat.