of

Missie Cenergie

  • Advies duurzaam bouwen
  • Thermische simulaties
  • Energieconceptstudie
  • Totaalontwerp technische installaties

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie gebouw

Oppervlakte:  1.900 m2

Bouwbudget:  2.660.000€

Adres: Laarstraat 10,  Zwijndrecht

Ontwerpteam:

Bouwheer : GO! Vlaams Gemeenschapsonderwijs

Architect : Hasa architecten

Ontwerp speciale technieken &

energie advies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: Bouwwerken 2016 - 2019

 

Vervangingsnieuwbouw en uitbreiding lagere school

Gezien het grootste deel van de gebouwen van Basisschool Het Laar sterk verouderd waren en een groot aantal leerlingen ondergebracht in containerklassen moest de nieuwbouw een deel van de bestaande gebouwen vervangen maar ook de groei van de school opvangen. Het bouwprogramma omvat naast klassen een refter en administratieve lokalen.

Het winnend ontwerp omvat een balkvormig volume langs de straat over 2 bouwlagen, zodat het gebouw zich inpast binnen de hoogte van de naast de school gelegen rijwoningen.

Een grote doorsteek doorheen deze balk vormt de nieuwe hoofdtoegang van de school, doet dienst als overdekte speelplaats en behoudt het doorzicht naar het achtergelegen groen waarin de school gelegen is.

Op het gelijkvloers bevinden zich een opdeelbare refter die ook naschools gebruikt kan worden en de administratieve en ondersteunende diensten van de school. Op de verdieping bevinden zich de nieuwe klassen.

Uitsnijdingen in het volume verzachten verder de afmetingen van het gebouw en zorgen voor extra lichtinval in de gangen. Door een plaatselijke verbreding kan de gang ook als bibliotheek, voorleeshoek of uitloopzone gebruikt worden. 2 balkons die uitgeven op de klassengang kunnen bovendien als buitenklasjes gebruikt worden.

De missie van Cenergie in dit project omvatte de studie van het klimaat en de speciale technieken:

• HVAC, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, geluid en videofonie, zonwering, gebouwenbeheerssysteem en liften.

• Deze omvat de conceptuele studie, de berekeningen, het opmaken van de plannen en alle uitvoeringsbescheiden en controle van alle technische installaties en eventuele eindapparatuur dienstig voor het gebruik van het gebouw.

  • Bepalen ventilatiedebieten
  • Bepalen warmteverliezen
  • Dimensionering van luchtkanalen
  • Dimensionering leidingen
  • Lichtsterkte berekening