of

Missie Cenergie

  • Energieconceptstudie
  • PHPP
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
     

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Laag energie schoolgebouw

Oppervlakte: 4211 m2

Bouwbudget: 7.315.000 €

Adres:
Zaventemstraat-Cicerolaan, 1140 Evere

Ontwerpteam:
Architect: TV Bekkering Adams Architecten/De Bouwerij
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Missie Cenergie:
Advies duurzaam bouwen
Thermische simulaties
Energieconceptstudie
Totaalontwerp technische installaties

Uitvoeringstermijn:
Bouwwerken 2016 - sep 2018

 

Lage energieschoolgebouw voor kleuter- en basisonderwijs

Het wedstrijdontwerp van TV Bekkering Adams Architecten/De Bouwerij ism Cenergie en Util, ontworpen naar het concept van een brede school, kwam als winnaar uit de bus.

Het gaat om een ambitieus project dat de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzame ontwikkeling moet integreren.

De school voor ongeveer 456 leerlingen telt naast 19 gewone klassen ook bijzondere programmafuncties zoals bibliotheek, atelier en specifieke leslokalen zoals computerlokalen en filosofielokalen, een refter met afwerkingskeuken, een conciergewoning, technische lokalen en kelders voor archieven. Daarnaast zijn er diverse buitenterreinen: een overdekte speelplaats van 2280 m2, een open speelplaats van 918 m2 en een fietsenberging.

De speciale functies, zoals de refter, de bibliotheek, het atelier, de filosofie- en computerlokalen zijn rondom de inkom en de grote trap gegroepeerd omdat deze functies ook in de avond gebruikt moeten kunnen worden door bijvoorbeeld buurtbewoners en het verenigingsleven. Ook de lager gelegen sportinfrastructuur wordt op een beveiligde manier ’s avonds toegankelijk gesteld voor sportclubs

Voor het passief bouwen werd rekening gehouden met een goede oriëntatie op de zon. De gebouwen werden maximaal Noord-Zuid geordend, in functie van wat er architecturaal mogelijk was. Er werd gestreefd naar een zo hoog mogelijke compactheid van meer dan 2,6.

Cenergie voert de studie speciale technieken uit waarbij er veel aandacht gaat naar het energiezuinige karakter van deze technieken. Voor de ventilatie worden luchtgroepen met warmtewielen gebruikt zodat zowel de warmte als het vocht gerecupereerd kunnen worden. De verwarming gebeurt met condenserende gasketels. Koeling wordt vermeden door het gebruik van nachtventilatie.