of

Missie Cenergie

  • Energieconceptstudie
  • PHPP
  • Dynamische gebouwsimulatie
  • Comfortstudie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Werfopvolging
  • Oplevering
     

Projectfiche

Aard van het gebouw:
Laag energie schoolgebouw

Oppervlakte: 4211 m2

Bouwbudget: 7.315.000 €

Adres:
Zaventemstraat-Cicerolaan, 1140 Evere

Ontwerpteam:
Architect: TV Bekkering Adams Architecten/De Bouwerij
Ontwerp speciale technieken & energie advies: Cenergie

Missie Cenergie:
Advies duurzaam bouwen
Thermische simulaties
Energieconceptstudie
Totaalontwerp technische installaties

Uitvoeringstermijn:
Bouwwerken 2016 - sep 2018

 

Lage energieschoolgebouw voor kleuter- en basisonderwijs

Het wedstrijdontwerp van TV Bekkering Adams Architecten/De Bouwerij ism Cenergie en Util, ontworpen naar het concept van een brede school, kwam als winnaar uit de bus.

Het gaat om een ambitieus project dat de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzame ontwikkeling moet integreren.

De school voor ongeveer 456 leerlingen telt naast 19 gewone klassen ook bijzondere programmafuncties zoals bibliotheek, atelier en specifieke leslokalen zoals computerlokalen en filosofielokalen, een refter met afwerkingskeuken, een conciergewoning, technische lokalen en kelders voor archieven. Daarnaast zijn er diverse buitenterreinen: een overdekte speelplaats van 2280 m2, een open speelplaats van 918 m2 en een fietsenberging.

De speciale functies, zoals de refter, de bibliotheek, het atelier, de filosofie- en computerlokalen zijn rondom de inkom en de grote trap gegroepeerd omdat deze functies ook in de avond gebruikt moeten kunnen worden door bijvoorbeeld buurtbewoners en het verenigingsleven. Ook de lager gelegen sportinfrastructuur wordt op een beveiligde manier ’s avonds toegankelijk gesteld voor sportclubs

Voor het passief bouwen werden alle gevels, vloeren en daken bijzonder goed geïsoleerd. De gebouwschil werd luchtdicht afgewerkt en er werd rekening gehouden met een goede oriëntatie op de zon. De gebouwen werden maximaal Noord-Zuid geordend, in functie van wat architecturaal mogelijk was. Op de zuidgeoriënteerde gevels werd een automatisch gestuurde zonwering geplaatst, die samen met de nachtventilatie, zorgen voor een goed zomercomfort, zonder actieve koeling.

Cenergie voerde de studie speciale technieken uit waarbij er veel aandacht ging naar het energiezuinige karakter van deze technieken. De verwarming gebeurt met condenserende gasketels met radiatoren, maar ook met lage temperatuur vloerverwarming voor de refter, kleuterklassen en de sporthal.

Voor de ventilatie worden luchtgroepen met een warmtewiel gebruikt zodat zowel de warmte als het vocht gerecupereerd kunnen worden. De verse lucht wordt tot in elke klas gebracht en afgevoerd via de centraal gelegen gangen. De mechanische ventilatie wordt aangevuld of indien mogelijk zelfs vervangen door het openen van raampartijen in de gevel waardoor direct natuurlijke ventilatie mogelijk is. Diezelfde raampartijen worden ook ’s nachts gebruikt om in de zomer nachtkoeling te realiseren. De beschikbare betonmassa in wanden en plafonds vormen zo een buffer tegen oververhitting.