of

Missie Cenergie

  •  Energieconceptstudie
  •  Haalbaarheidsstudie
  •  Totaalontwerp technische installaties
  •  EPB verslaggeving
  • Werfopvolging
  • Oplevering technieken
 
 

Projectfiche

Aard van het gebouw: Laag energie woonproject

Oppervlakte: 35.700 m²

Budget technieken: 7.720.000 €

Adres: Blancefloerlaan, 2050 Antwerpen

Ontwerpteam:
Bouwheer: NV Vooruitzicht
Architect: Schellen & s3a
Ontwerp technieken & energieadvies: Cenergie

Uitvoeringstermijn: 2018-2023

 

Woonproject met 200-tal wooneenheden te Antwerpen

Het project maakt deel uit van de wijk Regatta, gelegen aan het Galgenweelmeer te Antwerpen Linkeroever. Dit wooncomplex, net zoals de volledige wijk, wordt ontwikkeld door Vooruitzicht. Het gebouw kan onderverdeeld worden in een sokkelvolume en twee torens. Het sokkelvolume bestaat uit twee ondergrondse parkings, een gelijkvloers voor commerciële doeleinden en 3 woonniveau’s. De sokkel plooit zich rondom een groen atrium dat licht en lucht trekt tot op het gelijkvloers. De woningen in de sokkel zijn gelinkt aan enkele collectieve polyvalente ruimten op de eerste verdieping om het gemeenschapsleven een boost te geven. De torens zijn 30 en 40m hoog, met op de bovenste verdieping steeds enkele penthouses.

Cenergie staat in voor het totaalontwerp van de technische installaties, vanaf de haalbaarheids- en conceptstudies tot en met de oplevering. Een balans tussen budget en duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. De keuze voor de technische installatie wordt grotendeels beïnvloed door de ROI. Een nauwe samenwerking in ontwerp- en uitvoeringsfase zorgt er voor dat er steeds snel kan gereageerd worden op wijzigingen of nieuwe feedback van derden.

Voor de verwarming en het sanitair warm water wordt er geopteerd voor een combilusleiding op zeer lage temperatuur. In de woningen wordt de warmte via afleversets en vloerverwarming afgegeven. De centrale productie gebeurt door drie lucht/water-warmtepompen met hoge COP. De pieken worden opgevangen door 2 condenserende gasketels. De installatie kan op lange termijn mits beperkte technische ingrepen aangesloten worden op een warmtenet of andere duurzame warmtebronnen.

De ventilatie (systeem D) wordt centraal verzorgd voor de commerciële ruimtes en voor de woningen in het sokkelvolume door twee luchtgroepen met hoog warmteterugwinningsrendement. De woningen in de torens krijgen telkens hun eigen luchtgroepje met warmteterugwinning en worden aangesloten op gemeenschappelijke schachten.

Voor een optimaal gebruik van de collectieve gemeenschappelijke ruimtes (keuken, refter, fitness en lounge) wordt een intelligente toegangscontrole geïnstalleerd.

De daken op de torens en een deel van het dak van de sokkel worden vol gelegd met fotovoltaïsche panelen om de centrale warmtepompen en luchtgroepen van stroom te voorzien.

In de ondergrondse parking staan een sprinklerinstallatie en een Rook- en Warmte Afvoer in voor de veiligheid.